„Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Miasta Podkowa Leśna”

Data dodania2017/09/06 - 15:16
Data zakończenie2017/10/20 - 14:00
StatusZakończone

Opis przetargu:

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA

 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Miasta Podkowa Leśna”

 1. Przedmiot zamówienia

Urząd Miasta w Podkowie Leśnej zaprasza do złożenia oferty cenowej brutto na zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Miasta Podkowa Leśna.

Opis zadania:

Zadanie polega na:

– wykonaniu dokumentacji projektu budowlano – wykonawczego monitoringu wizyjnego Miasta Podkowa Leśna obejmującego:

 1. Instalacja w budynku Urzędu Miasta: profesjonalny serwer systemu, profesjonalny komputer klasy PC na stanowisku administratora systemu, monitor LCD 24 cale minimum, możliwość obserwacji obrazu z kamer ,oprogramowanie systemu, zasilacz awaryjny, niezbędne okablowanie oraz materiały instalacyjne.
 2. Instalacja w budynku Posterunku Policji profesjonalny komputer PC na stanowisku operatora, profesjonalny monitor LCD 42 cale przystosowany do pracy ciągłej plus uchwyt do montażu na ścianie, klawiatura sterująca PTZ, drukarka laserowa, kolorowa, USB, LAN, 24 str/min, zasilacz awaryjny, oprogramowanie systemu, niezbędne okablowanie oraz materiały instalacyjne
 3. 3. Montaż 4-5 kamer w wyznaczonych miejscach, podłączeniu do sieci światłowodowej ORANGE i zasilanych z linii energetycznej.
 4. Wykonaniu prac instalacyjnych/montażowych systemu monitoringu, prace wykonane będą na sieci światłowodowej ORANGE, podłączeniu do systemu już istniejące kamery.
 5. System monitoringu powinien posiadać:

– rejestrator na 32 kamery, z pamięcią dyskową zapewniającą zapis materiału z 30 dni przy założeniu rejestracji w trybie detekcji ruchu;

–  4-5kamer zewnętrznych w tym 1 obrotowej , dzienno nocne, 3-4Mpix

– 2 monitory do bieżącej obserwacji obrazów z kamer

– oprogramowanie komputerowe pozwalające na obsługę systemu i przechowywanie danych przez okres nie krótszy niż 30 dni, niezbędne okablowanie i materiały instalacyjne

– możliwość dalszej rozbudowy systemu

Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe do 100.000,00 zł. jako maksymalne. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń w przypadku niewykorzystania wskazanej kwoty.

 

 1. Termin realizacji zamówienia – do dnia 15.12.2017r.
 2. Kryterium oceny.
 3. Cena brutto całości zadania 100%

 

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji w zakresie m.in. ceny zaproponowanego asortymentu.

 1. Termin składania ofert.

Zamawiający oczekuje złożenia oferty do dnia 14.10.2017r. godz. 12.00.

Ze względu na duże zainteresowanie ofertą, Urząd Miasta wydłuża czas składania ofert do 20.10.2017r. do godziny 14:00.

Po tym terminie złożone oferty zostaną odesłane bez otwierania.

5.Wartość szacunkowa zamówienia.

Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 EURO.

W razie pytań proszę kontaktować się z Panem Janusz Wojtyś tel. 693-053-320

 

Ofertę należy przesłać najpóźniej do dnia 14.10.2016r. godz. 12.00. (decyduje data wpływu) email urzadmiasta@podkowalesna.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta Podkowa Leśna adres : ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna.

 • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.

 

Burmistrz  Miasta Podkowa  Leśna
/-/
Artur Tusiński

 

Załączniki:

Formularz ofertowy

Wybór oferty

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content