Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 12 kwietnia 2021 o 09:30:59. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

informacja o wyborze oferty zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

  • autor mgerek
  • 12 kwietnia 2021 o 09:30:59 autor Krzysztof Lenc
Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 12 kwietnia 2021 o 09:30:59, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content