„Dostawa dwunastu kotłów grzewczych dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna wraz z jednorazową usługą polegającą na sprawdzeniu prawidłowości zamontowanych kotłów.”

Data dodania2017/08/02 - 9:02
Data zakończenie2017/08/04 - 10:00
StatusZakończone

Opis przetargu:

BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA

zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwunastu kotłów grzewczych dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna wraz z jednorazową usługą polegającą na sprawdzeniu prawidłowości zamontowanych kotłów (UWAGA! Przedmiot zamówienia nie obejmuje demontażu starego kotła i montaż nowego)

w dofinansowaniu wymiana kotłów grzewczych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie  emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” na terenie Miasta Podkowa Leśna.

2.Termin realizacji zamówienia

30.09.2017 rok

3.Kryterium oceny

100% – cena oferty

4.Termin składania ofert.

Zamawiający oczekuje złożenia oferty do dnia 04.08.2017 r. godz. 10.00. Ofertę należy przesłać (decyduje data wpływu) na adres: e-mail urzadmiasta@podkowalesna.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miasta Podkowa Leśna adres : ul. Akacjowa 39/41,
05-807 Podkowa Leśna. Oferta należy sporządzić na Formularzu ofertowym.

5.Wartość szacunkowa zamówienia

Poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty  30 000 EURO

6.Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie negocjacji w zakresie m.in. ceny zaproponowanego asortymentu.

7.Zamawiający oceni tylko oferty kompletne spełniające wymogi zamówienia.

8.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Zamawiający dokonał zmiany w zakresie kotła grzewczego w pozycji 4. Proszę o oszacowanie kosztów i złożenie oferty zgodnie z poniższym zapytaniem ofertowym:

Modyfikacja zapytania-ofertowego

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content