Zamówienia poniżej 130 000 zł

Status:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Zamówienia Publiczne Utworzone Data zakończenia Status Modyfikacja
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego w ulicy Iwaszkiewicza w Podkowie Leśnej. 30 października, 2019 11:31 4 listopada, 2019 18:00 320 Zakończone 2019/11/13 - 16:01
Usługa wykonania, dostawy i montażu urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej 16 października, 2019 18:10 28 października, 2019 14:00 453 Zakończone 2020/09/17 - 11:30
Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów związanej z przygotowaniem pasów drogowych pod przebudowę ulic 16 października, 2019 8:43 21 października, 2019 18:00 279 Zakończone 2019/10/25 - 10:20
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” 4 września, 2019 11:43 11 września, 2019 14:00 272 Zakończone 2019/10/02 - 9:53
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z: wyznaczeniem nowych przystanków komunikacji zbiorowej w ulicy Brwinowskiej w ulicy Brwinowskiej (droga powiatowa nr 1502) w rejonie skrzyżowania z ulicą Słowiczą i pomiędzy ulicami Orlą i Sokola w Podkowie Leśnej 30 sierpnia, 2019 11:15 6 września, 2019 14:00 281 Zakończone 2019/09/12 - 9:32
Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z wykonaniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 strona północna na odcinku od ul. Brwinowskiej (granicy miasta z Milanówkiem) do ul. Gołębiej na dz. nr 5 obr. 1 w Podkowie Leśnej, w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap II” 22 sierpnia, 2019 9:17 30 sierpnia, 2019 14:00 386 Zakończone 2019/09/04 - 11:28
Wykonanie usługi polegającej na dowozie uczniów wraz z opiekunem 16 sierpnia, 2019 12:27 27 sierpnia, 2019 14:00 237 Zakończone 2020/09/17 - 11:30
Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz wykonanie Programu opieki nad zabytkami Miasta Podkowa Leśna na lata 2020-2023 14 sierpnia, 2019 9:53 28 sierpnia, 2019 14:00 704 Zakończone 2020/09/17 - 11:31
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ul. Orlej w Podkowie Leśnej 21 maja, 2019 15:38 28 maja, 2019 16:00 295 Zakończone 2019/07/30 - 10:33
Weryfikacja stanu technicznego budynku (przegląd) 20 maja, 2019 8:26 24 maja, 2019 14:00 379 Zakończone 2019/05/28 - 8:28

 

Zobacz archiwum

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content