Zamówienia poniżej 130 000 zł

Status:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Zamówienia Publiczne Utworzone Data zakończenia Status Modyfikacja
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie interwencyjnych napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Podkowa Leśna mieszanką mineralno asfaltową z recyklera. 11 stycznia, 2017 13:38 20 stycznia, 2017 12:00 629 Zakończone 2017/01/24 - 10:06
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu wokół ZSS 29 listopada, 2016 8:28 20 grudnia, 2016 14:00 924 Zakończone 2017/02/03 - 10:18
Zaprosznie do składania ofert na zakup i dostawę wodomierzy domowych jednostrumieniowych przystosowanych do zamontowania nakładki dwukierunkowej umożliwiającej zdalny odczyt 22 listopada, 2016 15:40 30 listopada, 2016 12:00 861 Zakończone 2017/01/11 - 13:42
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu odtworzeniowego łazienki na parterze w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 19 października, 2016 14:22 24 października, 2016 12:00 1109 Zakończone 2016/12/29 - 12:41
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu odtworzeniowego alejki na terenie cmentarza od alejki głównej do kolumbarium w Mieście Podkowa Leśna 6 października, 2016 15:59 10 października, 2016 12:00 731 Zakończone 2016/10/17 - 12:29
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na odmuleniu i konserwacji dna i skarp rowów odwadniających znajdujących się na terenach stanowiących własność miasta Podkowa Leśna zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączniku mapowym. 30 września, 2016 12:26 10 października, 2016 12:00 621 Zakończone 2017/01/11 - 13:41
BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA wszystkich zainteresowanych zaprasza do składania oferty „na wykonanie wymiany nawierzchni w ulicy Bukowej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Reymonta w Podkowie Leśnej” 28 września, 2016 10:09 3 października, 2016 12:00 950 Zakończone 2016/10/11 - 8:23
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.”Dostawa i montaż małej architektury w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowie Leśnej w 2016r.”. 12 września, 2016 13:35 16 września, 2016 13:00 433 Zakończone 2016/09/19 - 17:56
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej zmian w stałej organizacji ruchu w ulicy Akacjowej w Podkowie Leśnej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ulicy Wschodniej wymuszających zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególnie w odniesieniu do jego niechronionych uczestników (pieszych –rowerzystów). wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i zatwierdzeń umożliwiających wprowadzenie zmian w organizacji ruchu 25 sierpnia, 2016 8:15 31 sierpnia, 2016 23:59 401 Zakończone 2016/09/14 - 12:30
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie okienka podawczego w istniejącym oknie, lub wykonanie całego okna z okienkiem podawczym w budynku Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej” (możliwość oferty wariantowej). 24 sierpnia, 2016 9:46 2 września, 2016 12:00 544 Zakończone 2017/01/11 - 13:41

 

Zobacz archiwum

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content