Zamówienia poniżej 130 000 zł

Status:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Zamówienia Publiczne Utworzone Data zakończenia Status Modyfikacja
Wymiana kotłów grzewczych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” na terenie Miasta Podkowa Leśna. 25 lipca, 2017 15:48 1 sierpnia, 2017 13:00 1642 Zakończone 2020/09/17 - 11:52
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego budynku usługowo-administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu działek ew. nr 190 i 191 w obrębie 4 w Podkowie Leśnej przy ul. Jeleniej 13 lipca, 2017 14:27 7 sierpnia, 2017 14:00 958 Zakończone 2017/09/05 - 11:00
Przebudowa rowu rs-11/19, na odcinku od przepustu przejazdowego na długości 30 mb wzdłuż ul. Bukowej. 6 lipca, 2017 9:41 14 lipca, 2017 12:00 497 Zakończone 2020/09/17 - 11:53
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ciągu pieszego i trasy rowerowej w Alei Lipowej w Podkowie Leśnej. 4 lipca, 2017 8:02 7 lipca, 2017 12:00 609 Zakończone 2017/07/20 - 9:10
Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych uzgodnień dla termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej: Zadanie nr 1 – budynek Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, Zadanie nr 2 – budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna. 23 maja, 2017 10:31 29 maja, 2017 12:00 1084 Zakończone 2020/09/17 - 11:53
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pod nazwą „Budowy toalety miejskiej na terenie Miasta Podkowa Leśna”. 26 kwietnia, 2017 15:41 10 maja, 2017 10:00 453 Zakończone 2020/09/17 - 11:54
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i zezwoleniami w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych 25 kwietnia, 2017 13:37 10 maja, 2017 12:00 446 Zakończone 2020/09/17 - 11:54
Zaproszenie do składania ofert na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych przy elewacji bocznej budynku Urzędu Miasta przy ul. Akacjowej 39/41 w Podkowie Leśnej 19 kwietnia, 2017 8:17 25 kwietnia, 2017 12:00 556 Zakończone 2020/09/17 - 11:55
Zapraszenie do składania ofert na zakup i dostawę nakładek dwukierunkowych umożliwiających zdalny odczyt w ilości – 1200 szt., przystosowanych do zamontowania na wodomierzach domowych jednostrumieniowych marki BAYLAN KK-14 suchobieżny. 16 lutego, 2017 11:09 24 lutego, 2017 12:00 1387 Zakończone 2020/09/17 - 11:55
Zaproszenie do składania ofert na wybudowanie 4 progów zwalniających z oznakowaniem oraz wprowadzeniu strefy ograniczonej prędkości do 30 km/h w ulicy Akacjowej na odcinku pomiędzy ulicami Jana Pawła II i ulicą Wschodnią w Podkowie Leśnej 20 stycznia, 2017 10:43 27 stycznia, 2017 12:00 666 Zakończone 2017/02/22 - 11:17

 

Zobacz archiwum

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content