Zamówienia poniżej 130 000 zł

Status:

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Zamówienia Publiczne Utworzone Data zakończenia Status Modyfikacja
„Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych, bezpańskich, powypadkowych zwierząt z terenu miasta Podkowa Leśna na rok 2018”. 22 listopada, 2017 14:09 1 grudnia, 2017 12:00 413 Zakończone 2020/09/17 - 11:50
„Humanitarne wyłapywanie, odławiane bezdomnych (bezpańskich) zwierząt (psy, koty) z terenu miasta Podkowa Leśna na rok 2018.” 22 listopada, 2017 14:07 1 grudnia, 2017 12:00 274 Zakończone 2020/09/17 - 11:50
„Świadczenie usługi zbierania i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu Miasta Podkowa Leśna w 2018r.” 22 listopada, 2017 14:03 1 grudnia, 2017 12:00 420 Zakończone 2020/09/17 - 11:51
Wykonanie projektu i przyłącza do sieci gazowej budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 29 w Podkowie Leśnej. 15 listopada, 2017 21:00 30 listopada, 2017 12:00 481 Zakończone 2020/09/17 - 11:51
Wykonanie ekspertyzy technicznej budynku położonego w Podkowie Leśnej przy ul. Parkowej 19 (Willa Jókawa) 11 października, 2017 12:28 27 listopada, 2017 0:00 1444 Zakończone 2017/11/30 - 12:31
„Zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Miasta Podkowa Leśna” 6 września, 2017 15:16 20 października, 2017 14:00 852 Zakończone 2017/11/07 - 15:50
„Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna.” 2 sierpnia, 2017 15:27 23 sierpnia, 2017 14:00 1230 Zakończone 2017/09/14 - 9:38
„Dostawa dwunastu kotłów grzewczych dla mieszkańców Miasta Podkowa Leśna wraz z jednorazową usługą polegającą na sprawdzeniu prawidłowości zamontowanych kotłów.” 2 sierpnia, 2017 9:02 4 sierpnia, 2017 10:00 650 Zakończone 2020/09/17 - 11:52
„Rewitalizacja drzew w mieście Podkowa Leśna z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 Rewitalizacja drzew na terenach miejskich w Podkowie Leśnej z wyłączeniem parków, Zadanie nr 2 Rewitalizacja pozostałej części Leśnego Parku Miejskiego na terenie działki nr ew. 2 obr.7 w Podkowie Leśnej przy ul. Lilpopa.” 26 lipca, 2017 10:29 3 sierpnia, 2017 10:00 725 Zakończone 2017/08/23 - 9:13
Wymiana kotłów grzewczych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” na terenie Miasta Podkowa Leśna. 25 lipca, 2017 15:48 1 sierpnia, 2017 13:00 1091 Zakończone 2020/09/17 - 11:52

 

Zobacz archiwum

Historia zmian >>

Historia zmian >>

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content