Zamówienia poniżej 130 000 zł

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 26 marca 2021 o 09:15:25. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Status:
Zamówienia Publiczne Utworzone Data zakończenia Status Modyfikacja
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi zbierania i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu Miasta Podkowa Leśna 5 grudnia, 2018 15:55 20 grudnia, 2018 12:00 359 Zakończone 2020/09/17 - 11:41
Zapytanie ofertowe na humanitarne wyłapywanie, odławiane bezdomnych (bezpańskich) zwierząt (psy, koty) z terenu Miasta Podkowa Leśna na rok 2019 5 grudnia, 2018 15:54 20 grudnia, 2018 12:00 483 Zakończone 2020/09/17 - 11:41
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zaprasza wszystkich zainteresowanych w ramach rozpoznania cenowego do składania oferty na wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznych n.n. kolidujących z planowaną przebudową następujących ulic w Podkowie Leśnej 14 listopada, 2018 8:15 19 listopada, 2018 18:00 577 Zakończone 2020/09/17 - 11:42
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” 13 listopada, 2018 15:35 23 listopada, 2018 16:00 576 Zakończone 2018/12/10 - 10:23
Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Podkowie Leśnej 20 sierpnia, 2018 17:46 29 sierpnia, 2018 13:00 1074 Zakończone 2018/10/22 - 14:31
„Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna” z siedzibą w Podkowie Leśnej, ul Jana Pawła li 20 zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na dowozie uczniów wraz z opiekunem. Termin realizacji zadania ustala się w miesiącach IX-XJT 2018 r. -w dni nauki szkolnej ustalonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 20 J 7 r. poz.1603) 17 sierpnia, 2018 11:39 27 sierpnia, 2018 14:00 739 Zakończone 2020/09/17 - 11:42
Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20 zbiera oferty na wykonanie systemu alarmowego oraz późniejszą jego obsługę 13 sierpnia, 2018 11:59 23 sierpnia, 2018 14:00 1168 Zakończone 2018/08/27 - 16:10
Dwustronne mycie okien wraz z ramą i parapetami – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej ul. Jana Pawła II 20 05 -807 Podkowa Leśna 10 sierpnia, 2018 14:56 20 sierpnia, 2018 14:00 565 Zakończone 2020/09/17 - 11:43
Projekt remontu (odtworzeniowego) 4 szt. przepustów na rowie Rs-11 w ul. Sasanek, ul. Storczyków, ul. Kwiatowej i w ul. Parkowej w Podkowie Leśnej 7 sierpnia, 2018 14:15 14 sierpnia, 2018 15:00 949 Zakończone 2018/08/17 - 11:34
Wykonanie studium wykonalności poprzedzającego wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w Podkowie Leśnej w rejonie ograniczonym następującymi ulicami: Strona Północna Miasta: Słowicza – Błońska – Jelenia – Lotnicza. Strona Południowa Miasta: Akacjowa –Topolowa -Lipowa – ST. Lilpopa 7 sierpnia, 2018 11:22 16 sierpnia, 2018 12:00 697 Zakończone 2020/09/17 - 11:44

 

Zobacz archiwum

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 26 marca 2021 o 09:15:25, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content