Zamówienia poniżej 130 000 zł

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 26 marca 2021 o 09:15:25. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Status:
Zamówienia Publiczne Utworzone Data zakończenia Status Modyfikacja
Świadczenie usługi zbierania i utylizacji zwłok zwierzęcych z terenu Miasta Podkowa Leśna w 2020 r. 12 grudnia, 2019 15:45 19 grudnia, 2019 12:00 413 Zakończone 2020/09/17 - 11:27
Przyjmowanie do schroniska zwierząt bezdomnych, odłowionych z terenu Podkowy Leśnej w roku 2020 12 grudnia, 2019 15:43 19 grudnia, 2019 12:00 420 Zakończone 2020/09/17 - 11:28
Humanitarne wyłapywanie, odławianie bezdomnych (bezpańskich) zwierząt (psy, koty) z terenu miasta Podkowa Leśna na rok 2020 11 grudnia, 2019 15:35 18 grudnia, 2019 12:00 423 Zakończone 2020/09/17 - 11:29
Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych, bezpańskich, powypadkowych zwierząt z terenu miasta Podkowa Leśna na rok 2020 11 grudnia, 2019 15:33 18 grudnia, 2019 12:00 279 Zakończone 2020/09/17 - 11:29
Usługa weryfikacji sprawozdań składanych w ramach konkuru Human Smart Cities oraz sporządzenie protokołów z badania sprawozdań 9 grudnia, 2019 17:51 20 grudnia, 2019 9:30 626 Zakończone 2020/09/17 - 11:29
Dostawa materiałów biurowych 4 grudnia, 2019 9:16 10 grudnia, 2019 19:00 435 Zakończone 2020/09/17 - 11:30
Odbiór i utylizacja leków przeterminowanych z aptek na terenie Miasta Podkowa Leśna 29 listopada, 2019 13:33 9 grudnia, 2019 14:00 631 Zakończone 2019/12/30 - 14:13
Wykonanie usługi wycinki drzew i krzewów związanej z przygotowaniem pasów drogowych pod przebudowę ulic 29 listopada, 2019 13:31 3 grudnia, 2019 16:00 462 Zakończone 2020/01/07 - 14:12
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa Alei Lipowej w Podkowie Leśnej polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej i chodnika w podziale na etapy, tj.: ETAP I – zadanie 1 – „Budowa ścieżki rowerowej i zjazdów”, zadanie 2 – „Przebudowa sieci teletechnicznej”, ETAP II – „Budowa chodnika od strony ronda” 14 listopada, 2019 14:15 22 listopada, 2019 14:00 404 Zakończone 2019/11/26 - 13:37
Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic w Podkowie Leśnej 12 listopada, 2019 15:50 18 listopada, 2019 18:00 366 Zakończone 2019/11/25 - 15:28

 

Zobacz archiwum

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 26 marca 2021 o 09:15:25, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content