Zamówienia poniżej 130 000 zł

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 26 marca 2021 o 09:15:25. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Status:
Zamówienia Publiczne Utworzone Data zakończenia Status Modyfikacja
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie interwencyjnych napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Podkowa Leśna mieszanką mineralno asfaltową z recyklera. 11 stycznia, 2017 13:38 20 stycznia, 2017 12:00 654 Zakończone 2017/01/24 - 10:06
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu wokół ZSS 29 listopada, 2016 8:28 20 grudnia, 2016 14:00 959 Zakończone 2017/02/03 - 10:18
Zaprosznie do składania ofert na zakup i dostawę wodomierzy domowych jednostrumieniowych przystosowanych do zamontowania nakładki dwukierunkowej umożliwiającej zdalny odczyt 22 listopada, 2016 15:40 30 listopada, 2016 12:00 887 Zakończone 2017/01/11 - 13:42
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu odtworzeniowego łazienki na parterze w Zespole Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 19 października, 2016 14:22 24 października, 2016 12:00 1150 Zakończone 2016/12/29 - 12:41
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie remontu odtworzeniowego alejki na terenie cmentarza od alejki głównej do kolumbarium w Mieście Podkowa Leśna 6 października, 2016 15:59 10 października, 2016 12:00 783 Zakończone 2016/10/17 - 12:29
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania polegającego na odmuleniu i konserwacji dna i skarp rowów odwadniających znajdujących się na terenach stanowiących własność miasta Podkowa Leśna zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączniku mapowym. 30 września, 2016 12:26 10 października, 2016 12:00 643 Zakończone 2017/01/11 - 13:41
BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA wszystkich zainteresowanych zaprasza do składania oferty „na wykonanie wymiany nawierzchni w ulicy Bukowej na odcinku od ul. Lipowej do ul. Reymonta w Podkowie Leśnej” 28 września, 2016 10:09 3 października, 2016 12:00 974 Zakończone 2016/10/11 - 8:23
Burmistrz Miasta Podkowa Leśna zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn.”Dostawa i montaż małej architektury w zabytkowym mieście ogrodzie Podkowie Leśnej w 2016r.”. 12 września, 2016 13:35 16 września, 2016 13:00 447 Zakończone 2016/09/19 - 17:56
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej zmian w stałej organizacji ruchu w ulicy Akacjowej w Podkowie Leśnej na odcinku od ul. Jana Pawła II do ulicy Wschodniej wymuszających zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym szczególnie w odniesieniu do jego niechronionych uczestników (pieszych –rowerzystów). wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i zatwierdzeń umożliwiających wprowadzenie zmian w organizacji ruchu 25 sierpnia, 2016 8:15 31 sierpnia, 2016 23:59 422 Zakończone 2016/09/14 - 12:30
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie okienka podawczego w istniejącym oknie, lub wykonanie całego okna z okienkiem podawczym w budynku Zespołu Szkół Samorządowych przy ul. Jana Pawła II 20 w Podkowie Leśnej” (możliwość oferty wariantowej). 24 sierpnia, 2016 9:46 2 września, 2016 12:00 562 Zakończone 2017/01/11 - 13:41

 

Zobacz archiwum

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 26 marca 2021 o 09:15:25, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content