Zamówienia poniżej 130 000 zł

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 26 marca 2021 o 09:15:25. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Status:
Zamówienia Publiczne Utworzone Data zakończenia Status Modyfikacja
Wykonywanie zadań służby BHP oraz ochrony przeciwpożarowej dla jednostek organizacyjnych 23 stycznia, 2018 14:14 29 stycznia, 2018 0:00 840 Zakończone 2018/02/01 - 16:34
Wykonanie interwencyjnych napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta Podkowa Leśna mieszanką mineralno asfaltową z recyklera 19 stycznia, 2018 9:52 25 stycznia, 2018 0:00 346 Zakończone 2020/09/17 - 11:47
Wykonywanie badań profilaktycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów na pracowników w jednostkach organizacyjnych 19 stycznia, 2018 9:51 9 lutego, 2018 0:00 715 Zakończone 2020/09/17 - 11:48
Sporządzenie projektu zagospodarowania terenu Ogrodu Matki i Dziecka w Podkowie Leśnej 15 stycznia, 2018 15:49 9 lutego, 2018 12:00 1960 Zakończone 2018/02/27 - 12:03
Wykonanie projektu i przyłącza do sieci gazowej budynku komunalnego przy ul. Jana Pawła II 29 w Podkowie Leśnej 15 stycznia, 2018 15:29 12 lutego, 2018 14:00 394 Zakończone 2020/09/17 - 11:48
Dostawa produktów do utrzymania czystości i higieny. 8 stycznia, 2018 11:16 24 stycznia, 2018 14:00 454 Zakończone 2018/02/01 - 16:37
Wykonanie usługi polegającej na wywozie nieczystości stałych w placówkach oświatowych. 29 grudnia, 2017 14:06 5 stycznia, 2018 14:00 611 Zakończone 2018/01/08 - 10:53
„Wykonanie interwencyjnych cięć fitosanitarnych drzewostanu na działkach Miasta Podkowa Leśna w 2018 r.” 29 grudnia, 2017 13:19 9 stycznia, 2018 12:00 463 Zakończone 2020/09/17 - 11:49
„Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie Przedszkola Miejskiego w standardzie pasywnym wraz z zagospodarowaniem działek nr ew. 120 i 121 w obr. 4 przy ul. Miejskiej 7 w Podkowie Leśnej” 29 grudnia, 2017 11:04 9 lutego, 2018 14:00 2011 Zakończone 2018/03/06 - 15:36
Wykonanie usługi polegającej na dowozie uczniów wraz z opiekunem. 20 grudnia, 2017 20:34 27 grudnia, 2017 14:00 602 Zakończone 2017/12/29 - 15:14

 

Zobacz archiwum

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 26 marca 2021 o 09:15:25, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content