Zamówienia poniżej 130 000 zł

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 26 marca 2021 o 09:15:25. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Status:
Zamówienia Publiczne Utworzone Data zakończenia Status Modyfikacja
Wykonanie usługi czyszczenia rynien w budynkach, będących własnością Miasta Podkowa Leśna 26 kwietnia, 2021 15:41 4 maja, 2021 10:00 142 Zakończone 2021/05/12 - 14:42
Wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wartości nieruchomości gruntowej, według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r., na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 21 kwietnia, 2021 8:32 30 kwietnia, 2021 14:00 122 Aktualne 2021/04/21 - 8:32
Wykonanie audytu miejskiego w Podkowie Leśnej 19 kwietnia, 2021 15:55 27 kwietnia, 2021 16:00 82 Aktualne 2021/04/19 - 15:55
Wykonanie aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Podkowa Leśna w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 15 kwietnia, 2021 11:05 23 kwietnia, 2021 13:00 204 Zakończone 2021/05/05 - 9:14
Wykonanie usługi czyszczenia rynien w budynkach, będących własnością Miasta Podkowa Leśna 13 kwietnia, 2021 15:16 22 kwietnia, 2021 14:00 119 Zakończone 2021/04/22 - 14:57
Wykonanie rocznych przeglądów budowlanych budynków, będących własnością Miasta Podkowa Leśna 13 kwietnia, 2021 15:04 20 kwietnia, 2021 14:00 230 Zakończone 2021/04/22 - 15:02
Przeprowadzenie zbiórki akcyjnej polegającej na odbiorze trawy i liści od mieszkańców Miasta Podkowa Leśna 2 kwietnia, 2021 11:13 9 kwietnia, 2021 13:00 163 Aktualne 2021/04/12 - 13:49
Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2028 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 26 marca, 2021 13:18 7 kwietnia, 2021 13:00 224 Aktualne 2021/04/12 - 9:30
Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej 17 marca, 2021 14:39 27 kwietnia, 2021 0:00 158 Zakończone 2021/04/29 - 9:18
Prowadzenie zajęć ruchowych na basenie w ramach operacji „Budowa Kapitału Społecznego PTO, poprzez aktywizację grup defaworyzowanych” 17 lutego, 2021 13:53 1 marca, 2021 10:00 135 Aktualne 2021/02/17 - 13:53

 

Zobacz archiwum

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 26 marca 2021 o 09:15:25, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content