Wybory samorządowe 2018

 

Wyniki wyborów, kandydaci, statystyka – Podkowa Leśna Wyniki BM i RM 2018

Wyniki wyborów Burmistrza Miasta i Rady Miasta Podkowa Leśna

Wyniki głosowania w Podkowie Leśnej oraz wyniki wyborów do Rady Powiatu Grodziskiego w okręgu Nr 2

Wyniki głosowania w Podkowie Leśnej oraz wyniki wyborów do Sejmiku Woj. Mazowieckiego w okręgu Nr 7

 

Zarządzenie wyborów i kalendarz wyborczy

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów i kalendarz wyborczy

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Linki do stron Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie - akty prawne, aktualności, wzory dokumentów

 

Okręgi wyborcze i obwody głosowania, liczba wybieranych radnych

Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r.

na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

Zarządzenie Nr 91 Wojewody Mazowieckiego

Uchwała Nr 297/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr 298/XLIV/2018 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 14 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Grodziskiego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miasta Podkowa Leśna

Informacja Komisarza Wyborczego o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Obwieszczenie Burmistrza Miasta o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Podkowa Leśna oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Informacja Komisarza Wyborczego o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

 

Informacje dla wyborców o udziale w głosowaniu

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach

Informacja PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. o udziale obywateli polskich w wyborach

Informacje i formalności związane z udziałem w wyborach, w tym z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych:
pok. nr 7 na parterze budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 16, ewidencja@podkowalesna.pl

Informacja Urzędu Miasta dla wyborców - m.in. wpis do rejestru wyborców, wzór wniosku

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja PKW o uprawieniach wyborców niepełnosprawnych

*Wszystkie lokale obwodowych komisji wyborczych na ternie Podkowy Leśnej dostosowane są do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 

Informacje i formalności związane z udziałem w wyborach, w tym z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych:
pok. nr 7 na parterze budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 16, ewidencja@podkowalesna.pl

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

Informacja Burmistrza Miasta o udostępnieniu spisu wyborców

 

Informacje dla komitetów, kandydatów na radnych, burmistrza oraz członków komisji

Komunikat Komisarzy Wyborczych z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków wojewódzkiej, powiatowych, gminnych, miejskich i dzielnicowych komisji wyborczych

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetów wyborczych - wzory dokumentów

Zgłaszanie kandydatów na burmistrza - informacje, wzory dokumentów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacja o liczbie mieszkańców do ustalenia limitu wydatków na kampanię wyborczą burmistrza

Informacja o limitach wydatków w kampanii wyborczej

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Informacja w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej

Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych

Informacja Komisarza Wyborczego o dodatkowym terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (do 26.09.2018 r.)

 

Miejska Komisja Wyborcza w Podkowie Leśnej

Postanowienia w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej i zwołania pierwszego posiedzenia

Uchwała Nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru przewodniczącego komisji

Uchwała Nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji

Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki

Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie ustalenia planu pracy i harmonogramu dyżurów związanych z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń list kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie i siedzibie komisji

Uchwała nr 5/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 18 września 2018 r.
w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PODKOWA DLA POKOLEŃ w wyborach do Rady Miasta Podkowa Leśna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. do usunięcia wady zgłoszenia

Uchwała nr 6/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie odmowy rejestracji zgłoszenia listy kandydatów na radnych komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PODKOWA DLA POKOLEŃ w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Rady Miasta Podkowa Leśna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 21 września 2018 r.
w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach do Rady Miasta Podkowa Leśna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 28 września 2018 r.
w sprawie losowania numerów dla list kandydatów na radnych

Uchwała Nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 1 października 2018 r.
w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Podkowa Leśna

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 1 października 2018 r.
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 8/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie sporządzenia wykazu zarejestrowanych list kandydatów na radnych oraz zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 9/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 2 października 2018 r.
w sprawie sporządzenia listy kandydatów na burmistrza oraz zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 10/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia formatu i treści kart oraz nakładu kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta Podkowa Leśna

Uchwała Nr 11/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 2 października 2018 r. w sprawie ustalenia formatu i treści karty oraz nakładu kart do głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej o dyżurach w dniach 20 i 21 października 2018 r.

 

Obwodowe komisje wyborcze w Podkowie Leśnej

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych i pierwszego posiedzenia

Uchwały obwodowych komisji wyborczych ws. wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji

Komunikaty obwodowych komisji wyborczych o składzie, siedzibie i godzinie rozpoczęcia pracy w dniu wyborów

 

Obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 27 września 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku Maz. z dnia 28 września 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Grodziskiego

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 2 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Podkowa Leśna

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 2 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach w wyborach Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 19 października 2018 r.
o skreśleniu kandydata z listy w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego

 

Informacje o pracy i dyżurach w dn. 18-21 października 2018 r.

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku Maz. o dyżurach w dniach 18, 20 i 21 października 2018 r.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej o dyżurach w dniach 20 i 21 października 2018 r.

Informacja Urzędnika Wyborczego o dyżurach w dniach 20 i 21 października 2018 r.

Komunikaty obwodowych komisji wyborczych o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu wyborów

 

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content