Wybory prezydenckie 2020

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 8 maja 2020 o 09:08:57. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Data wyborów: 10 maja 2020 r.

 

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 maja 2020 r.

 

 

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej – wybory.gov.pl

Postanowienie Marszałka Sejmu RP ws. zarządzenia wyborów Prezydenta RP i kalendarz wyborczy

Obwieszczenie Burmistrza ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie o podziale gminy na obwody głosowania, wyznaczonych siedzibach komisji, głosowaniu korespondencyjnym i przez pełnomocnika

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
8 maja 2020 o 09:08:57Aktualna wersja
Zawartość
Skasowano: Data wyborów: 10 maja 2020 r.  Dodano: <strong>Data wyborów: 28 czerwca 2020 r.</strong>
  Dodano: <strong>Druga tura: 12 lipca 2020 r.</strong>
  Dodano: Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej - <a href="https:/ /wybory.gov.pl/ prezydent2020/ ">wybory.gov.pl</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Postanowienie- zarządzenie- wyborów-i-kalendarz.pdf" >Postanowienie Marszałka Sejmu RP ws. zarządzenia wyborów Prezydenta RP i kalendarz wyborczy</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Ustawa-z- 02.06.2020-o- wyborach.pdf">Ustawa z 02.06.2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego </a>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Skasowano: <span style="font-size: 18pt;"><strong><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Komunikat- PKW-z-7-maja- 2020.pdf"><span style="font-size: 14pt;">KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 maja 2020 r.</span></a> </strong></span> Dodano: <img class="alignnone size-medium wp-image-25063" src="https:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Głosujemy- bezpiecznie-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" />
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
  Dodano: <a href="http:// podkowalesna.pl/ miasto-ogrod/ miasto-ogrod- aktualnosci/ wybory-prezydenckie-w-podkowie- lesnej-w-liczbach- 2/"><strong>Wyniki głosowania w Podkowie Leśnej - II tura</strong></a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Obwieszczenie- kandydaci-II- tura.pdf">Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta RP -  II tura</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/informacja_ o_zmienionych_siedzibach_ obkw-II-tura.pdf">Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych - II tura</a>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: <a href="http:// podkowalesna.pl/ miasto-ogrod/ miasto-ogrod- aktualnosci/ wybory-prezydenckie-w-podkowie- lesnej-w-liczbach/">Wyniki głosowania w Podkowie Leśnej - I tura</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Obiweszczenie- o-kandydatach- na-Prezydenta.pdf" >Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta RP - I tura</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Obwieszczenie- BM-tablice.pdf" >Obwieszczenie Burmistrza Miasta ws. miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Obwieszczenie- o-podziale-na-obwody.pdf" >Obwieszczenie Burmistrza Miasta  o podziale gminy na obwody głosowania, wyznaczonych siedzibach komisji, głosowaniu korespondencyjnym i przez pełnomocnika</a> - <strong>obowiązuje także na II turę wyborów; termin głosowania: 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00</strong>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Skrzynki- pocztowe.pdf">Wykaz skrzynek pocztowych na terenie gminy, do których wyborcy głosujący korespondencyjnie mogą wrzucać koperty zwrotne</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja- o-dyżurze-Urzędnika- Wyborczego.pdf">Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego w dniach 27 - 28 czerwca 2020 r.</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja- o-dyżurze-urz- wyb-II.pdf">Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego w dniach 11 -12 lipca 2020 r.</a>
  Dodano: &nbsp;
  Dodano:

"Informacje

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja- o-czynnym-i-biernym-prawie- wyborczym.pdf">Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja- o-warunkach-głosowania-w- kraju.pdf">Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja- o-warunkach-głosowania-za- granicą-i-na- statkach.pdf">Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja- o-możliwości- głosowania- korespondencyjneg.pdf">Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego</a> (załączniki poniżej we wzorach)
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacje- nt.-dopisania- do-spisu-1.docx">Informacje dotycząca dopisania do spisu wyborców</a>
  Dodano: UWAGA! Wnioski o dopisanie do spisu wyborców złożone przed dniem 10 maja br. „utraciły ważność”. Ci wyborcy powinni je złożyć ponownie (jedynie wnioski złożone do konsuli pozostały ważne).
  Dodano: <a href="https:/ /www.gov.pl/web/gov/dopisz- sie-do-spisu- wyborcow">Złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców drogą elektroniczną</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja- o-uprawnieniach- przyslugujacych- wyborcom-niepelnosprawnym- 03.60.2020.pdf">Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym </a> (załączniki poniżej we wzorach)
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Info-uzupełniająca- UM-dla-niepełnosprawnych.pdf">Informacja uzupełniająca Urzędu Miasta </a>
  Dodano: <strong>Wzory druków:</strong>
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Wzór-zgłoszenia- głosowania-korespondencyjnego- w-kraju-pop.docx" >Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju </a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Zgłoszenie- zamiaru-głosowania- korespondencyjnego- za-granicą.docx" >Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Wniosek-o- sporządzenie- aktu-pełnomocnictwa.pdf">Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Zgoda-na- przyjęcie-pełnomocnictwa.pdf">Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Wniosek-o- dopisanie-do- spisu-wyborców.docx">Wniosek o dopisanie do spisu wyborców</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Wniosek-o- wpisanie-do-rejestru- wyborców.doc">Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Wniosek-o- wyd.-zaświadczenie-o-prawie- do-głosowania.docx">Wniosek o wyd. zaświadczenie o prawie do głosowania</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Upoważnienie- do-odbioru-zaświadczenia.docx" >Upoważnienie do odbioru zaświadczenia</a></li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: <strong>Informacje i formalności związane z udziałem w wyborach, w tym z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych: </strong><strong>
  Dodano: </strong>pok. nr 7 na parterze budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 16, <a href="mailto: ewidencja@podkowalesna.pl" >ewidencja@podkowalesna.pl</a>
  Dodano:
  Dodano:

"Obwodowe

  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Info-UM-zgłoszenia- do-okw-06.2020.pdf">Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja- dyżur-12.06.2020- 1.pdf">Informacja o dyżurze w dniu 12 czerwca 2020 r.</a>
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Wzór-zgłoszenia- do-okw-komitety- 06.2020.docx">Wzór zgłoszenia dla komitetów</a></li>
  Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Wzór-zgłoszenia- do-okw-wyborca- 2.doc">Wzór zgłoszenia dla wyborców</a></li>
  Dodano: </ul>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Postanowienie- o-powołaniu- okw-wyciąg- PL.pdf">Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie o powołaniu obwodowych komisji wyborczych w Podkowie Leśnej </a>
  Dodano: Zmiana w składzie komisji - <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Postanowienie- zmiana-w-składzie-okw1.pdf" >Postanowienie zmiana w składzie OKW 1</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Zwołanie- I-posiedzeń- okw.pdf">Zwołanie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja- o-składzie-OKW1- i-funkcjach.pdf">Informacja o składzie OKW Nr 1 i funkcjach</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Info-o-składzie- okw1-nowa.pdf">Informacja o zmienionym składzie OKW Nr 1 i funkcjach</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja- o-składzie-OKW2- i-funkcjach.pdf">Informacja o składzie OKW Nr 2 i funkcjach</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja- o-godzinie-rozpoczęcia-pracy- OKW1.pdf">Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 1 w dniu 28.06.2020 r.</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja- o-godzinie-rozpoczęcia-pracy- OKW2.pdf">Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 2 w dniu 28.06.2020 r.</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja- o-rozpoczęciu-pracy-okw1- II.pdf">Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 1 w dniu 12 lipca 2020 r.</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja- o-rozpoczęciu-pracy-okw2- II.pdf">Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW Nr 2 w dniu 12 lipca 2020 r.</a>
  Dodano:
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: &nbsp;
  Dodano: &nbsp;
  Dodano:

"Informacje

  Dodano: <span style="font-size: 12pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Uchwała- 129-PKW.pdf"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-size: 12pt;">UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 129/2020 z dnia 10 maja 2020 r. ws. stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP</span></span></a></span>
  Dodano: <span style="font-size: 12pt;"><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Komunikat- PKW-z-7-maja- 2020.pdf">KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 maja 2020 </a><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Komunikat- PKW-z-7-maja- 2020.pdf">r.</a></span>
Bez zmian: &nbsp; Bez zmian: &nbsp;
Skasowano: Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej - <a href="https:/ /wybory.gov.pl/ prezydent2020/ ">wybory.gov.pl</a>  
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/zarzadzenie- wyborow-prezydenckich-2020.pdf" >Postanowienie Marszałka Sejmu RP ws. zarządzenia wyborów Prezydenta RP i kalendarz wyborczy</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/zarzadzenie- wyborow-prezydenckich-2020.pdf" >Postanowienie Marszałka Sejmu RP ws. zarządzenia wyborów Prezydenta RP i kalendarz wyborczy</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/obwieszczenie- bm-tablice-1.pdf" >Obwieszczenie Burmistrza ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/obwieszczenie- bm-tablice-1.pdf" >Obwieszczenie Burmistrza ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Obwieszczenie- BM-o-obwodach.pdf" >Obwieszczenie o podziale gminy na obwody głosowania, wyznaczonych siedzibach komisji, głosowaniu korespondencyjnym i przez pełnomocnika</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Obwieszczenie- BM-o-obwodach.pdf" >Obwieszczenie o podziale gminy na obwody głosowania, wyznaczonych siedzibach komisji, głosowaniu korespondencyjnym i przez pełnomocnika</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Obwieszczenie- o-zarejestrowanych- kandydatach- na-Prezydenta.pdf" >Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Obwieszczenie- o-zarejestrowanych- kandydatach- na-Prezydenta.pdf" >Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta</a>
Skasowano:

"Informacje

 Dodano: <strong>Informacje dla wyborców o udziale w głosowaniu, w tym dla wyborców niepełnosprawnych - uprawnienia, terminy, wzory druków:</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/info-o-czynnym- i-biernym-prawie- wyb.pdf">Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/info-o-czynnym- i-biernym-prawie- wyb.pdf">Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/polacy-w- kraju.pdf">Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/polacy-w- kraju.pdf">Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju</a>
Skasowano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/polacy-za- granica.pdf">Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obowiązkach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich</a>  Dodano: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/polacy-za- granica.pdf">Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/informacje- nt.-dopisania- do-spisu.docx">Informacja dotycząca dopisania do spisu wyborców</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/informacje- nt.-dopisania- do-spisu.docx">Informacja dotycząca dopisania do spisu wyborców</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /www.gov.pl/web/gov/dopisz- sie-do-spisu- wyborcow">Złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców drogą elektroniczną</a> Bez zmian: <a href="https:/ /www.gov.pl/web/gov/dopisz- sie-do-spisu- wyborcow">Złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców drogą elektroniczną</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/info-pkw- o-upr-wyb-niep.pdf">Informacja o uprawieniach wyborców niepełnosprawnych </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/info-pkw- o-upr-wyb-niep.pdf">Informacja o uprawieniach wyborców niepełnosprawnych </a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/info-pkw- o-uplywie-terminow- wyb-niep.pdf">Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/info-pkw- o-uplywie-terminow- wyb-niep.pdf">Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/info-uzupelniajaca- um-dla-niepelnosprawnych.pdf">Informacja uzupełniająca Urzędu Miasta</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/info-uzupelniajaca- um-dla-niepelnosprawnych.pdf">Informacja uzupełniająca Urzędu Miasta</a>
Skasowano: <strong>Wzory druków:</strong>  Dodano: Wzory druków:
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/wniosek-o- sporzadzenie- aktu-pelnomocnictwa.doc">Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/wniosek-o- sporzadzenie- aktu-pelnomocnictwa.doc">Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/zgodna-przyjecie- pelnomocnictwa.docx">Zgodna na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/zgodna-przyjecie- pelnomocnictwa.docx">Zgodna na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/zgloszenie- zamiaru-glosowania- koresp.docx" >Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/zgloszenie- zamiaru-glosowania- koresp.docx" >Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/wniosek-o- wpisanie-do-rejestru-wyborcow- 1.doc">Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/wniosek-o- wpisanie-do-rejestru-wyborcow- 1.doc">Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/wniosek-o- dopisanie-do- spisu-wyborcow.docx">Wniosek o dopisanie do spisu wyborców</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/wniosek-o- dopisanie-do- spisu-wyborcow.docx">Wniosek o dopisanie do spisu wyborców</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/wniosek-o- wyd.-zaswiadczenie-o-prawie- do-glosowania.docx">Wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/wniosek-o- wyd.-zaswiadczenie-o-prawie- do-glosowania.docx">Wniosek o wydanie zaświadczenie o prawie do głosowania</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/upowaznienie- do-odbioru-zaswiadczenia.docx" >Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/upowaznienie- do-odbioru-zaswiadczenia.docx" >Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Skasowano: <strong>Informacje i formalności związane z udziałem w wyborach, w tym z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych: </strong><strong>  Dodano: Informacje i formalności związane z udziałem w wyborach, w tym z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych:<strong>
Bez zmian: </strong>pok. nr 7 na parterze budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 16, <a href="mailto: ewidencja@podkowalesna.pl" >ewidencja@podkowalesna.pl</a> Bez zmian: </strong>pok. nr 7 na parterze budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 16, <a href="mailto: ewidencja@podkowalesna.pl" >ewidencja@podkowalesna.pl</a>
Skasowano:   
Skasowano:

"Obwodowe

 Dodano: <strong>Obwodowe komisje wyborcze:</strong>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Info-UM-zgłoszenia- do-okw-26.03.2020.pdf">Informacja ws. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zaktualizowana o wyjaśnienia PKW z 26.03.2020 r.  </a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Info-UM-zgłoszenia- do-okw-26.03.2020.pdf">Informacja ws. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zaktualizowana o wyjaśnienia PKW z 26.03.2020 r.  </a>
Bez zmian: <ul> Bez zmian: <ul>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/wzor-zgloszenia- do-okw-2020.doc">Wzór zgłoszenia dla komitetów</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/wzor-zgloszenia- do-okw-2020.doc">Wzór zgłoszenia dla komitetów</a></li>
Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/wzor-zgloszenia- do-okw-wyborca.doc">Wzór zgłoszenia dla wyborców</a></li> Bez zmian: <li><a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/wzor-zgloszenia- do-okw-wyborca.doc">Wzór zgłoszenia dla wyborców</a></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja- o-losowaniach- Podkowa-Leśna.docx">Informacja o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych i o losowaniu</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/Informacja- o-losowaniach- Podkowa-Leśna.docx">Informacja o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych i o losowaniu</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/121-Podkowa.pdf" >Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu obwodowych komisji wyborczych</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 02/121-Podkowa.pdf" >Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu obwodowych komisji wyborczych</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna