Wybory prezydenckie 2020

Data wyborów: 28 czerwca 2020 r.
Druga tura: 12 lipca 2020 r.

Serwis informacyjny Państwowej Komisji Wyborczej – wybory.gov.pl

Postanowienie Marszałka Sejmu RP ws. zarządzenia wyborów Prezydenta RP i kalendarz wyborczy

Ustawa z 02.06.2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych Prezydenta RP zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego 

 

 

Wyniki głosowania w Podkowie Leśnej – II tura

Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta RP –  II tura

Informacja o siedzibach obwodowych komisji wyborczych – II tura

 

 

Wyniki głosowania w Podkowie Leśnej – I tura

Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta RP – I tura

Obwieszczenie Burmistrza Miasta ws. miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta  o podziale gminy na obwody głosowania, wyznaczonych siedzibach komisji, głosowaniu korespondencyjnym i przez pełnomocnikaobowiązuje także na II turę wyborów; termin głosowania: 12 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00

Wykaz skrzynek pocztowych na terenie gminy, do których wyborcy głosujący korespondencyjnie mogą wrzucać koperty zwrotne

Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego w dniach 27 – 28 czerwca 2020 r.

Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego w dniach 11 -12 lipca 2020 r.

 

Informacje dla wyborców o udziale w głosowaniu, w tym dla wyborców niepełnosprawnych - uprawnienia, terminy, wzory druków

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego (załączniki poniżej we wzorach)

Informacje dotycząca dopisania do spisu wyborców

UWAGA! Wnioski o dopisanie do spisu wyborców złożone przed dniem 10 maja br. „utraciły ważność”. Ci wyborcy powinni je złożyć ponownie (jedynie wnioski złożone do konsuli pozostały ważne).

Złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców drogą elektroniczną

Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym (załączniki poniżej we wzorach)

Informacja uzupełniająca Urzędu Miasta

Wzory druków:

Informacje i formalności związane z udziałem w wyborach, w tym z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych:
pok. nr 7 na parterze budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 16, ewidencja@podkowalesna.pl

 

 

 

 

Informacje dotyczące wyborów w dniu 10 maja 2020 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 129/2020 z dnia 10 maja 2020 r. ws. stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta RP

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 7 maja 2020 r.

 

Postanowienie Marszałka Sejmu RP ws. zarządzenia wyborów Prezydenta RP i kalendarz wyborczy

Obwieszczenie Burmistrza ws. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie o podziale gminy na obwody głosowania, wyznaczonych siedzibach komisji, głosowaniu korespondencyjnym i przez pełnomocnika

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

Informacje dla wyborców o udziale w głosowaniu, w tym dla wyborców niepełnosprawnych – uprawnienia, terminy, wzory druków:

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

Informacja dotycząca dopisania do spisu wyborców

Złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców drogą elektroniczną

Informacja o uprawieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja uzupełniająca Urzędu Miasta

Wzory druków:

Informacje i formalności związane z udziałem w wyborach, w tym z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych:
pok. nr 7 na parterze budynku Urzędu Miasta Podkowa Leśna, tel. 22 759 21 16, ewidencja@podkowalesna.pl

Obwodowe komisje wyborcze:

Informacja ws. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zaktualizowana o wyjaśnienia PKW z 26.03.2020 r. 

Informacja o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych i o losowaniu

Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu obwodowych komisji wyborczych

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content