Wybory do Sejmu i do Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe 2023

 

 

TERMIN GŁOSOWAŃ – 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

 

Wyniki głosowania w Podkowie Leśnej 

 

Państwowa Komisja Wyborcza:

 

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 8 sierpnia 2023 r. ws. zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

Uchwała Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczylink

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowymlink

 

Obwieszczenie PKW z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 10 sierpnia 2023 r. ws. wyznaczenia na obszarze miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Informacje dot. głosowania i uprawnień wyborców

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju – druki:

Klauzula RODO dot. Centralnego Rejestru Wyborców

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych i załączniki:

Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej? (w tym uchwała z 2019 r.) – uchwała zmieniająca z 2023 r. i wzór zgłoszenia

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 13 września 2023 r. o informacji Komisarza Wyborczego w Warszawie II o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja Komisarza Wyborczego o terminie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o ewentualnych losowaniach kandydatów

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 25 września 2023 r. ws. powołania obwodowych komisji wyborczych – w tym imiona i nazwiska członków komisji oraz nazwa podmiotu zgłaszającego

Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 15 października 2023 r. ws. zmiany w składzie komisji Nr 2

Informacja Komisarza Wyborczego ws. zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Uchwały obwodowych komisji wyborczych z dnia 5 października 2023 r. ws. wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji

Informacje o składach komisji obwodowych i funkcjach

Informacje o godzinie rozpoczęcia pracy przez komisje obwodowe

Informacja o dyżurze Urzędnika Wyborczego

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatach na posłów (okręg 20)

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora (okręg 41)

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content