Wybory samorządowe 2014

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2014

Oficjalne wyniki wyborów samorządowych

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczono obwieszczenia o zbiorczych wynikach wyborów do rad oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, a także podział mandatów w sejmikach województw według komitetów wyborczych pkw.gov.pl

Powołując się na dane z ww. obwieszczeń podajemy informacje o wyborze Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, skład Rady Miasta Podkowy Leśnej, Rady Powiatu Grodziskiego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Beata Krupa
Urzędnik Wyborczy Miasta
Informacje o wyborze Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, skład Rady Miasta Podkowy Leśnej, Rady Powiatu Grodziskiego oraz Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Wizualizacja wyborów samorządowych

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PODKOWIE LEŚNEJ

z dnia 17 listopada 2014 r. o zebranych danych pochodzących z protokołów Obwodowych Komisji Wyborczych w Podkowie Leśnej.
KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PODKOWIE LEŚNEJ

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PODKOWIE LEŚNEJ

z dnia 17 listopada 2014 r. o zarządzeniu przerwy w pracach Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej.
KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W PODKOWIE LEŚNEJ

WPISANIE WYBORCY DO REJESTRU WYBORCÓW

Informacja

REJESTR WYBORCÓW

Miasto Podkowa Leśna prowadzi stały rejestr wyborców.

Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, mogą zostać wpisani do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek zawierający następujące dane: nazwisko i imię, imię ojca, data urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania na terenie miasta Podkowy Leśnej wraz ze wskazaniem adresu ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały poza obszarem miasta Podkowy Leśnej.

Wnioski w powyższej sprawie są do pobrania w Urzędzie Miejskim pokój nr 7 oraz na stronie internetowej miasta.
Wniosek

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 13 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
Uchwała Nr 13 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 3 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 12 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 3 listopada 2014 r.

w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta Podkowa Leśna.
Uchwała Nr 12 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 3 listopada 2014 r.

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Podkowie Leśnej o składzie komisji, pełnionych funkcjach, siedzibie i godzinach pracy w dniu 16 listopada 2014 r.

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej o składzie komisji, pełnionych funkcjach, siedzibie i godzinach pracy w dniu 16 listopada 2014 r.

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej o składzie komisji, pełnionych funkcjach, siedzibie i godzinach pracy w dniu 16 listopada 2014 r.

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej o składzie komisji, pełnionych funkcjach, siedzibie i godzinach pracy w dniu 16 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Podkowie Leśnej z dnia 29 października 2014 r.

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Podkowie Leśnej z dnia 29 października 2014 r.

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej z dnia 29 października 2014 r.

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej z dnia 29 października 2014 r.

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej z dnia 29 października 2014 r.

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej z dnia 29 października 2014 r.

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej z dnia 29 października 2014 r.

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej z dnia 29 października 2014 r.

Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

na wybory do Rady Miasta Podkowy Leśnej zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
Informacja o udostępnieniu spisu wyborców

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 23 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 23 października 2014 r.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 22 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Grodziskiego.
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 22 października 2014 r.

Uchwała Nr 11 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała
Załącznik do uchwały

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 23 października 2014 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 23 października 2014 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 23 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała Nr 10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie sporządzenia listy kandydatów na burmistrza oraz zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Podkowa Leśna.
Uchwała Nr 10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała Nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie sporządzenia wykazu zarejestrowanych list kandydatów na radnych oraz zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Podkowa Leśna.
Uchwała Nr 9 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 23 października 2014 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej

w sprawie terminu losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Podkowy Leśnej.
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 października 2014 r.

o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów na obszarze właściwości Komisarza Wyborczego w Warszawie.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 października 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 października 2014 r.

o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 17 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 8 października 2014 r.

wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych
w okręgu wyborczym nr 3.
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 8 października 2014 r.

Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie uchylenia protokołu rejestracji listy kandydatów na radnych.
Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej z dnia 6 października 2014 r.

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 października 2014 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 6 października 2014 r.

Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Grodzisku Mazowieckim o pełnionych dyżurach

Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej

z dnia 24 września 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej komisji.
Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej

o składzie, pełnionych funkcjach i siedzibie komisji.
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej

z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustalenia planu pracy i harmonogramu dyżurów członków komisji.
Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej

z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji.
Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej

z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji.
Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie

z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Podkowie Leśnej.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

o podziale województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 sierpnia 2014 r.

o podziale Podkowy Leśnej na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r.

o podziale Powiatu Grodziskiego na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu oraz o siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej.
Obwieszczenie Starosty Grodziskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2014 r.

dotyczący ustalenia limitu wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydatów na burmistrza.
Komunikat Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Wykaz miejsc na terenie Podkowy Leśnej

przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Wykaz miejsc na terenie Podkowy Leśnej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego

– terminy i wnioski do pobrania.
Informacja  o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego
– terminy i wnioski do pobrania:
1. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.
2. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
3. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.
4. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacja Komisarza Wyborczego

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.
Informacja Komisarza Wyborczego

Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie ustalenia podziału Powiatu Grodziskiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy.

Uchwała Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Rady Miasta Podkowy Leśnej w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content