Wybory prezydenckie 2015

Wybory Prezydenta RP - Głosuję. To proste!

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej

Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna

w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

w sprawie wyznaczenia na terenie miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych.
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Informacja ogólna dotycząca wyborów prezydenckich w 2015 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r.

Informacja Burmistrza Miasta Podkowa Leśna o udostępnieniu spisu wyborców

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r.

dopisanie do spisu wyborców, głosowanie korespondencyjne, akty pełnomocnictwa.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania z upoważnieniem do odbioru

Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej

Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2015 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Informacja Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 kwietnia 2015 r.

o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych.
Informacja Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji i zastępcy przewodniczącego komisji.
Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji i zastępcy przewodniczącego komisji.
Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego komisji i zastępcy przewodniczącego komisji.
Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Uchwały Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Podkowie Leśnej z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej

o składach osobowych, pełnionych funkcjach, siedzibach oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu wyborów.
Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej

o składach osobowych, pełnionych funkcjach, siedzibach oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu wyborów.
Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej

o składach osobowych, pełnionych funkcjach, siedzibach oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu wyborów.
Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Podkowie Leśnej

o składach osobowych, pełnionych funkcjach, siedzibach oraz godzinie rozpoczęcia pracy w dniu wyborów.
Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Podkowie Leśnej

Wyniki głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w Podkowie Leśnej w dniu 10 maja 2015 r.
Wyniki głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r.

o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju (załącznik).
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich (załącznik).
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 12 maja 2015 r. o kandydatach na Prezydenta RP w ponownym głosowaniu w dniu 24 maja 2015 r.
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej

w sprawie głosowania ponownego w dniu 24 maja 2015 r.
Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej

w sprawie głosowania ponownego w dniu 24 maja 2015 r.
Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej

w sprawie głosowania ponownego w dniu 24 maja 2015 r.
Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Podkowie Leśnej

Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Podkowie Leśnej

w sprawie głosowania ponownego w dniu 24 maja 2015 r.
Komunikat Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Podkowie Leśnej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych i terminach w głosowaniu ponownym.
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna

Wyniki głosowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content