Wybory parlamentarne 2015

Multimedialne komunikaty informacyjne dla wyborców

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

Postanowienie Prezydenta RP
w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP (kalendarz wyborczy)

Postanowienie Prezydenta RP
zmieniające postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP (zmiany w kalendarzu wyborczym)

Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej
o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach - m.in. udzielenia pełnomocnictwa do głosowania

 

w sprawie wyznaczenia na terenie miasta miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie Burmistrza Miasta
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Burmistrza Miasta w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie
Załącznik do zarządzenia
– składy osobowe obwodowych komisji wyborczych

Informacja Burmistrza Miasta
– zwołanie pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
– głosowanie w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i w innym obwodzie niż właściwy dla miejsca stałego zamieszkania (głosowanie w wybranym obwodzie, głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania, głosowanie w obwodach odrębnych – np. szpital, głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą), głosowanie korespondencyjne, dopisywanie wyborców do spisów w dniu głosowania.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II
o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 20

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II
o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 41

Wyniki głosowania w Podkowie Leśnej

Wizualizacja wyników wyborów

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content