Referendum lokalne 4 czerwca 2017 r.

Referendum przeprowadzane na wniosek mieszkańców

 

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym

 

 

WYNIK REFERENDUM

Protokół ustalenia wyniku referendum sporządzony przez Miejską Komisję ds. Referendum

Publikacja wyniku referendum w Dzienniku Urzędowym

Informacja Burmistrza Miasta o wynikach referendum

 

Sprawozdania

Sprawozdanie finansowe Burmistrza Miasta z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum

  • Ww. sprawozdanie zostało przedstawione na XXXVIII sesji Rady Miasta w dniu 22 czerwca 2017 r.
  • Sprawozdanie udostępnia się do wglądu mieszkańców poprzez zamieszczenie w BIP Miasta i na tablicach informacyjnych w Urzędzie Miasta.
  • Ze sprawozdaniem można zapoznać się także w pokoju nr 6 Urzędu Miasta w godzinach urzędowania.

Sprawozdanie finansowe Inicjatora Referendum z dochodów i wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum

 

Informacje ogólne

Informacja grupy inicjatywnej mieszkańców o zamierzonym referendum

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum

Wniosek o przeprowadzenie referendum

Uchwała Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym

Protokół z prac Doraźnej Komisji do sprawdzenia, czy wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego odpowiada przepisom Ustawy o referendum lokalnym

Uchwała Nr 233/XXXVI/2017 Rady Miasta z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszkańców publikacja w Dzienniku Urzędowym

KALENDARZ REFERENDUM

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Podkowa Leśna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych uczestniczących w kampanii w referendalnej

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 24 kwietnia 2017 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum

 

Informacje dla głosujących

Informacja dla wyborców dotycząca udziału w wyborach i referendach

Osoby uprawnione do głosowania w referendum

Wzór wniosku o udostępnienie rejestru wyborców

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych i druki:

Informacja Burmistrza Miasta z dnia 15 maja 2017 r. o udostępnieniu  spisu osób uprawnionych do udziału w referendum

 

Informacje dotyczące komisji referendalnych

Uchwała Nr 234/XXXVI/2017 Rady Miasta z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia składu liczbowego Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej i obwodowych komisji do spraw referendum

Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej oraz obwodowych komisji do spraw referendum, wzorów zgłoszeń oraz wysokości diet przysługujących członkom komisji w referendum gminnym wyznaczonym na dzień 4 czerwca 2017 r.

Informacja Burmistrza Miasta o naborze kandydatów do komisji referendalnych – terminy, warunki i wzory zgłoszeń:

Uchwała Nr 236/XXXVII/2017 Rady Miasta z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołanie Miejskiej Komisji ds. Referendum

Informacja Burmistrza Miasta w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji ds. Referendum

Uchwała Nr 1/2017 Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji

Uchwała Nr 2/2017 Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego komisji

Informacja Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 10 maja 2017 r. o składzie komisji, jej siedzibie oraz o pełnionych dyżurach

Informacja Przewodniczącej Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zwołanie drugiego posiedzenia Komisji

Uchwała Nr 3/2017 Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Uchwała Nr 4/2017 Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania

Informacja Burmistrza Miasta z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji ds. referendum

Uchwały Nr 1/2017 i 2/2017 czterech obwodowych komisji ds. referendum w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących komisji

Informacje czterech obwodowych komisji ds. referendum o składach komisji, siedzibach i godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content