Referendum gminne 2023

 

 

WYNIKI REFERENDUM – Protokół Miejskiej Komisji ds. Referendum  publikacja protokołu w Dzienniku Urzędowym

 

 

Spotkanie referendalne z Mieszkańcami z dnia 23.09.2023 r. w Pałacyku Kasyno (zapis zaudio)

Informator referendalny

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2023 r

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 września 2023 r.

Przepisy:

 

Uchwała Nr 402/LIV/2023 Rady Miasta z dnia 10 sierpnia 2023 r. ws. przeprowadzenia referendum gminnego

Publikacja Uchwały Nr 402/LIV/2023 w Dzienniku Urzędowym

 

Uchwała Nr 403/LIV/2023 Rady Miasta z dnia 10 sierpnia 2023 r. ws. ustalenia składu liczbowego i zasad powołania miejskiej i obwodowych komisji do spraw referendum

Obwieszczenie Burmistrza Miasta z dnia 11 sierpnia 2023 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji ds. referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji ds. referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Zarządzenie Burmistrza Miasta z dnia 11 sierpnia 2023 r. ws. ustalenia wysokości diet dla członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej i członków obwodowych komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej oraz wzorów zgłoszeń na członków komisji w referendum gminnym wyznaczonym na dzień 1 października 2023 r.

Informacja Burmistrza Miasta z dnia 11 sierpnia 2023 r. o naborze kandydatów do Miejskiej Komisji ds. Referendum w Podkowie Leśnej i obwodowych komisji ds. referendum – wzory zgłoszeń:

 

Kto może oddać swój głos w referendum

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym – wzory druków:

 

Zgodnie z art. 103c § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszenia i fundacje, do których celów statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego, mają prawo wyznaczyć po jednym obserwatorze społecznym do komisji wyborczych, o których mowa w art. 152 § 2 Kodeksu. Z odpowiednim zaświadczeniem należy się w dniu głosowania zgłosić do Przewodniczącego danej komisji.

Uchwała Nr 411/LV/2023 Rady Miasta z dnia 5 września 2023 r. ws. powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 1/2023 Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 7 września 2023 r. ws. wyboru przewodniczącego komisji

Uchwała Nr 2/2023 Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 7 września 2023 r. ws. wyboru zastępcy przewodniczącego komisji

Uchwała Nr 3/2023 Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 7 września 2023 r. ws. przyjęcia regulaminu Miejskiej Komisji ds. Referendum

Informacja Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 7 września 2023 r. o składzie komisji, jej siedzibie oraz o pełnionych dyżurach

Uchwała Nr 4/2023 Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 11 września 2023 r. ws. powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Uchwała Nr 5/2023 Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 11 września 2023 r. ws. zarządzenia druku kart do głosowania w referendum gminnym wyznaczonym na dzień 1 października 2023 r.

Uchwała Nr 6/2023 Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 11 września 2023 r. ws. ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w referendum gminnym w Podkowie Leśnej wyznaczonym na dzień 1 października 2023 r. 

Uchwała Nr 7/2023 Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 11 września 2023 r. ws. przyjęcia regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 8/2023 Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 11 września 2023 r. ws. przyjęcia wytycznych dla odwodowych komisji do spraw referendum w Podkowie Leśnej w referendum gminnym wyznaczonym na dzień 1 października 2023 r.

Informacja Burmistrza Miasta ws. zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji ds. referendum w Podkowie Leśnej

Uchwała Nr 9/2023 Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 18 września 2023 r. zmieniająca uchwałę ws. powołania obwodowych komisji ds. referendum

Uchwały Nr 1 i 2 Obwodowych Komisji ds. Referendum z dnia 18 września 2023 r. ws. wyboru przewodniczących i zastępców komisji

Uchwała Nr 10/2023 Miejskiej Komisji ds. Referendum z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca uchwałę ws. powołania obwodowych komisji ds. referendum

Informacje komisji obwodowych o składach komisji, ich siedzibach i godzinie rozpoczęcia pracy w dniu głosowania

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content