Schemat organizacyjny Urzędu Miasta

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA PODKOWA LEŚNA

 

Burmistrz Miasta Artur Tusiński

Sekretariat Burmistrza
pokój nr 6
tel. 22 759-21-01
fax 22 758-90-03
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl

Przyjęcia interesantów:
– w sprawach ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
– w sprawach skarg i wniosków – w poniedziałki w godz. 12.00 – 18.00.

Skarbnik Miasta Agnieszka Czarnecka

Skarbnik Miasta
Agnieszka Czarnecka
tel. 22 759-21-05
e-mail: agnieszka.czarnecka@podkowalesna.pl

Sekretarz Miasta Małgorzata Smysło

Sekretarz Miasta
Małgorzata Smysło
pokój nr 6
tel. 22 759-21-04
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Kierownik Referatu - Sekretarz Miasta - Małgorzata Smysło

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Kancelaria urzędu i sekretariat burmistrza:

Inspektor Marta Myszkowska
Inspektor Małgorzata Bratkowska
pokój nr 6
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
tel. 22 759-21-01

Biuro Rady Miasta
Główny specjalista Beata Krupa
pokój nr 5
tel. 22 759-21-06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

Ewidencja działalności gospodarczej, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestr wyborców
Główny Specjalista Magdalena Grzywacz
pokój nr 7
tel. 22 759-21-16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl

Obsługa informatyczna
pokój nr 8
tel. 22 759-21-20
Starszy Informatyk Krzysztof Lenc
e-mail: krzysztof.lenc@podkowalesna.pl
Informatyk Michał Żmudzin
e-mail: michal.zmudzin@podkowalesna.pl

Referat Finansowy
Kierownik Referatu - Skarbnik Miasta - Agnieszka Czarnecka

REFERAT FINANSOWY

SKARBNIK MIASTA
Agnieszka Czarnecka
pokój nr 1
tel. 22 759-21-05
e-mail: skarbnik@podkowalesna.pl

Inspektor Kamila Nocoń
(podatek od nieruchomości, leśny, rolny, od spadków i darowizn oraz opłaty z tytułu najmu i dzierżawy, opłaty czynszowe lokali komunalnych)
pokój nr 2
tel. 22 759-21-07
e-mail: kamila.nocon@podkowalesna.pl

Inspektor Małgorzata Sennik-Rożniatowska
(podatek od nieruchomości i od środków transportowych, opłaty za użytkowanie wieczyste i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
pokój nr 2
tel. 22 759-21-07
e-mail: malgorzata.rozniatowska@podkowalesna.pl

Inspektor Danuta Banaszek
(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za korzystanie z wody i kanalizacji miejskiej)
pokój nr 2
tel. 22 759-21-27
e-mail: danuta.banaszek@podkowalesna.pl

Podinspektor Karolina Okrasiak
(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
pokój nr 2
tel. 22 759-21-27
e-mail: karolina.okrasiak@podkowalesna.pl

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA:

Z-ca Skarbnika Beata Bała
pokój nr 4
tel. 22 759-21-10
e-mail: beata.bala@podkowalesna.pl

Główny specjalista Violetta Gajek
pokój nr 4
tel. 22 759-21-08
e-mail: violetta.gajek@podkowalesna.pl

Główny specjalista Urszula Matuszewska
pokój nr 4
tel. 22 759-21-09
e-mail: urszula.matuszewska@podkowalesna.pl

Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych
Kierownik Referatu - Artur Paterek

Kierownik Referatu Artur Paterek
(oraz inwestycje wodno-kanalizacyjne, zajęcie pasa drogowego, zjazdy na posesje)
pokój nr 11
tel. 22 759-21-03
e-mail: infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl

Zastępca Kierownika Dorota Niedzielska-Flont
(obsługa inwestycji, drogi trwale utwardzone)
pokój nr 11
Tel. 22 759-21-25
e-mail: dorota.niedzielska-flont@podkowalesna.pl

Główny specjalista Monika Cichońska
(zamówienia publiczne)
pokój nr 12
tel. 22 759-21-22
e-mail: zamowienia@podkowalesna.pl

Inspektor Andrzej Rogalski
(koordynowanie wykonawstwa remontów w zakresie dróg i oświetlenia drogowego, zimowe utrzymanie dróg)
pokój nr 11
tel: 22 759-21-25
e-mail: andrzej.rogalski@podkowalesna.pl

Inspektor Anna Gumińska
(opłaty za wodę, ścieki i odpady komunalne, deklaracje, cmentarz)
pokój nr 15
tel: 22 759-21-23
e-mail: anna.guminska@podkowalesna.pl

Inspektor Stanisław Niedbała
(ochrona środowiska)
pokój nr 14
tel. 22 759-21-21
e-mail: stanislaw.niedbala@podkowalesna.pl

Referat Planowania i Rozwoju Miasta
Kierownik Referatu - Iwona Zalewska

Kierownik Referatu – Iwona Zalewska
(zagospodarowanie przestrzenne miasta)
pokój nr 17
tel. 22 759-21-28
e-mail: iwona.zalewska@podkowalesna.pl

Z-ca Kierownika Referatu Artur Niedziński
(koordynator sportu)
pokój nr 17
tel. 22 759-21-28
e-mail: artur.niedzinski@podkowalesna.pl

Inspektor Rafał Marczak
(zieleń miejska, porządek i czystość)
pokój nr 16
tel: 22 759-21-30
e-mail: rafal.marczak@podkowalesna.pl

Główny specjalista Katarzyna Królikowska
(nieruchomości, geodezja, ochrona zabytków)
pokój nr 16
tel. 22 759-21-19
e-mail: katarzyna.krolikowska@podkowalesna.pl

Główny specjalista Justyna Cierniak
(promocja miasta, budżet partycypacyjny, współpraca z organizacjami pozarządowymi)
pokój nr 17
tel: 22 759-21-24
e-mail: promocja@podkowalesna.pl

Inspektor Ewa Zatyka
(nieruchomości komunalne, ubezpieczenia, zwierzęta bezdomne)
pokój nr 14
tel. 22 759-21-17
e-mail: ewa.zatyka@podkowalesna.pl

Podinspektor Izabela Goral
(zagospodarowanie przestrzenne)
pokój nr 16
tel. 22 759-21-19
e-mail: izabela.goral@podkowalesna.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika USC Magdalena Grzywacz
pokój nr 7
tel. 22 759-21-15
e-mail: usc@podkowalesna.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Główny specjalista Agnieszka Dąbrowska
pokój nr 11
tel. 22 759-21-14
agnieszka.dabrowska@podkowalesna.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Obronności, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

Inspektor Janusz Wojtyś
pokój nr 5
tel. 22 759-21-13
e-mail: janusz.wojtys@podkowalesna.pl

Radca Prawny

Radca Prawny Monika Płaszewska-Opalińska
pokój nr 5
tel. 22 759-21-13
e-mail: monika.plaszewska@podkowalesna.pl

 

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content