Schemat organizacyjny Urzędu Miasta

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA PODKOWA LEŚNA

 

Burmistrz Miasta Artur Tusiński

Sekretariat Burmistrza
pokój nr 6
tel. 22 759-21-01
fax 22 758-90-03
e-mail: burmistrz@podkowalesna.pl

Przyjęcia interesantów:
– w sprawach ogólnych – codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu,
– w sprawach skarg i wniosków – w poniedziałki w godz. 12.00 – 18.00.

Skarbnik Miasta Agnieszka Czarnecka

Skarbnik Miasta
Agnieszka Czarnecka
tel. 22 759-21-05
e-mail: skarbnik@podkowalesna.pl

Sekretarz Miasta Małgorzata Smysło

Sekretarz Miasta
Małgorzata Smysło
pokój nr 6
tel. 22 759-21-04
e-mail: sekretarzmiasta@podkowalesna.pl

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Kierownik Referatu - Sekretarz Miasta - Małgorzata Smysło

REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH

Kancelaria urzędu i sekretariat burmistrza:

Z-ca Kierownika OSO Agnieszka Pulkowska-Nowocień

Podinspektor Marta Niedzieska
pokój nr 6
e-mail: urzadmiasta@podkowalesna.pl
tel. 22 759-21-01

Biuro Rady Miasta
Główny specjalista Beata Krupa
pokój nr 5
tel. 22 759-21-06
e-mail: radamiasta@podkowalesna.pl

Kadry
Główny specjalista Zofia Chojnacka
pokój nr 7
tel. 22 759-21-15
e-mail: usc@podkowalesna.pl

Ewidencja działalności gospodarczej, dowodowy osobiste, ewidencja ludności, rejestr wyborców
Główny Specjalista Magdalena Grzywacz
pokój nr 7
tel. 22 759-21-16
e-mail: ewidencja@podkowalesna.pl

Informatyk
Inspektor Krzysztof Lenc
pokój nr 8
tel. 22 759-21-20
e-mail: krzysztof.lenc@podkowalesna.pl

Referat Finansowy
Kierownik Referatu - Skarbnik Miasta - Agnieszka Czarnecka

REFERAT FINANSOWY

SKARBNIK MIASTA
Agnieszka Czarnecka
pokój nr 1
tel. 22 759-21-05
e-mail: skarbnik@podkowalesna.pl

Podinspektor Kamila Nocoń
(zagadnienia z zakresu podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego oraz od spadków i darowizn, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
pokój nr 2
tel. 22 759-21-07
e-mail: kamila.nocon@podkowalesna.pl

Podinspektor Małgorzata Sennik-Rożniatowska
(zagadnienia z zakresu finansów dotyczące podatku od nieruchomości i od środków transportowych, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)
pokój nr 2
tel. 22 759-21-07
e-mail: malgorzata.rozniatowska@podkowalesna.pl

Podinspektor Karolina Murawska
(zagadnienia z zakresu finansów dotyczące opłaty za korzystanie z wody i kanalizacji miejskiej)
pokój nr 2
tel. 22 759-21-27
e-mail: karolina.murawska@podkowalesna.pl

Podinspektor Karolina Okrasiak
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty z tytułu najmu i dzierżawy oraz opłaty czynszowe lokali komunalnych)
pokój nr 2
tel. 22 759-21-27

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA:

Główny specjalista Violetta Gajek
pokój nr 4
tel. 22 759-21-08
e-mail: violetta.gajek@podkowalesna.pl

Główny specjalista Urszula Matuszewska
pokój nr 4
tel. 22 759-21-09
e-mail: urszula.matuszewska@podkowalesna.pl

Główny specjalista Beata Bała
pokój nr 4
tel. 22 759-21-10
e-mail: beata.bala@podkowalesna.pl

Referat Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych
Kierownik Referatu - Katarzyna Lubecka

pokój nr 12
tel. 22 759-21-22
e-mail: infrastrukturakomunalna@podkowalesna.pl

Z-ca Kierownika Marta Gerek
(zamówienia publiczne)
pokój nr 12
tel. 22 759-21-22
e-mail: zamowienia@podkowalesna.pl

Podinspektor Alicja Stefanowicz
(ochrona środowiska, odpady komunalne)
pokój nr 11
tel: 22 759-21-14
e-mail: alicja.stefanowicz@podkowalesna.pl

Podinspektor Marta Sidor
(obsługa inwestycji, drogi trwale utwardzone)
pokój nr 11
Tel. 22 759-21-14
e-mail: marta.sidor@podkowalesna.pl

Inspektor Andrzej Rogalski
(koordynowanie wykonawstwa remontów w zakresie dróg i oświetlenia drogowego, zimowe utrzymanie dróg)
pokój nr 14
tel: 22 759-21-25
e-mail: andrzej.rogalski@podkowalesna.pl

Inspektor Artur Paterek
(inwestycje wodno-kanalizacyjne, zajęcie pasa drogowego, zjazdy na posesje)
pokój nr 14
tel: 22 759-21-03
e-mail: artur.paterek@podkowalesna.pl

Inspektor Magdalena Kapuścińska
(opłaty za wodę, ścieki i odpady komunalne, deklaracje)
pokój nr 15
tel: 22 759-21-23
e-mail: magdalena.kapuscinska@podkowalesna.pl

Referent Małgorzata Grabowska
(opłaty za wodę, ścieki i odpady komunalne, deklaracje, cmentarz)
pokój nr 15
tel: 22 759-21-23
e-mail: malgorzata.grabowska@podkowalesna.pl

Inspektor Ewa Zatyka
(nieruchomości komunalne, ubezpieczenia, zwierzęta bezdomne)
pokój nr 11
tel. 22 759-21-17
e-mail: ewa.zatyka@podkowalesna.pl

Referat Planowania i Rozwoju Miasta
Kierownik Referatu - Joanna Oracka

Zagospodarowanie przestrzenne miasta, sprawy geodezyjne
pokój nr 16
tel. 22 759-21-19
e-mail: joanna.oracka@podkowalesna.pl

Z-ca Kierownika Referatu Artur Niedziński
(koordynator sportu)
pokój nr 17
tel. 22 759-21-24
e-mail: artur.niedzinski@podkowalesna.pl

Główny specjalista Agnieszka Zielińska
(zieleń miejska, porządek i czystość)
pokój nr 16
tel: 22 759-21-30
e-mail: agnieszka.zielińska@podkowalesna.pl

Podinspektor Michał Wojtkowiak
(planowanie przestrzenne, nieruchomości, geodezja)
pokój nr 16
tel: 22 759-21-19
e-mail: michal.wojtkowak@podkowalesna.pl

Promocja, współpraca z organizacjami pozarządowymi, budżet partycypacyjny
pokój nr 17
tel. 22 759-21-24
e-mail: promocja@podkowalesna.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika USC Zofia Chojnacka
Z-ca Kierownika USC Magdalena Grzywacz
pokój nr 7
tel. 22 759-21-15
e-mail: usc@podkowalesna.pl

Przyjęcia interesantów – w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Samodzielne Stanowisko ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Główny specjalista Marcin Bzdyra
pokój nr 17
tel. 22 759-21-24
e-mail: marcin.bzdyra@podkowalesna.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Obronności, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

Inspektor Janusz Wojtyś
pokój nr 5
tel. 22 759-21-13
e-mail: janusz.wojtys@podkowalesna.pl

Radca Prawny

Radca Prawny Monika Płaszewska-Opalinska
pokój nr 5
tel. 22 759-21-13
e-mail: monika.plaszewska@podkowalesna.pl

Inspektor Ochrony Danych

IOD Agnieszka Pulkowska-Nowocień
pokój nr 8
tel. 22 759-21-01
e-mail: iod@podkowalesna.pl

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content