Uproszczony wzór oferty i sprawozdania (małe granty)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U.2018.2055) od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy przy ubieganiu się o małe granty.

wzor_uproszczona_oferta_19a_od_1_marca_2019

wzor_uproszczone_sprawozdanie_19a_od_1_marca_2019

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna