Organizacje Pozarządowe

Nazwa Utworzone
Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 lutego 2016 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie kultury fizycznej. 686 2016-02-24
Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 lutego 2016 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 661 2016-02-24
KONKURSY 2016 1919 2016-02-24
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” 503 2015-04-23
Program współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 455 2014-11-05
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” 499 2014-04-25
Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2014 904 2014-01-30
Konsultacje Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 487 2013-10-25
KOMUNIKAT – Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 425 2013-05-16
KOMUNIKAT – Rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej 480 2013-05-16
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012″ 466 2013-05-15
Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 maja 2013 roku 478 2013-05-14
Zarządzenie Nr 16/2013 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 8 maja 2013 roku 413 2013-05-14
Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 399 2013-04-30
Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej 407 2013-04-30
Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 440 2013-04-30
Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej 397 2013-04-30
Zarządzenie Nr 10 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 10.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku 427 2013-04-10
Zarządzenie Nr 9 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 10.04.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2013 roku 414 2013-04-10
Komunikat Burmistrza Podkowy Leśnej dot. rozstrzygnięcia konkursu dla organizacji pozarządowych i podmiotów dopuszczonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa 363 2013-03-27
Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowe 382 2013-03-21
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 roku 372 2013-01-29
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej 377 2013-01-29
Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2013 835 2013-01-29
Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego – na rok 2012 424 2013-01-29
Stowarzyszenia Ułanów Grochowskich im. Józefa Dwernickiego – sprawozdanie ze zbiórki publicznej 456 2012-10-05
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” 330 2012-04-25
Komunikat Burmistrza Miasta-Ogrodu Podkowy Leśnej 277 2012-03-06
Konsultacje w sprawie „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” 300 2010-10-15
Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 297 2009-12-23
MAŁE GRANTY
KONKURSY
MENU

BIP – Podkowa Leśna