Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018 – zakończone

 

Informacja o wynikach konsultacji

 

Konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej

o przeprowadzeniu konsultacji

 

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 20016 r., poz. 239, 395), Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza konsultacje projektu Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego na rok 2018.

 

 1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego na rok 2018. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

 1. Termin i formy konsultacji
 2. Konsultacje będą prowadzone w terminie od 31 października do 14 listopada 2017 roku.
 3. Uwagi do konsultowanego projektu należy składać na formularzu konsultacyjnym do dnia
  14 listopada 2017 r. do godz. 14.00 w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres: promocja@podkowalesna.pl;
  2. pisemnie na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41,05-807 Podkowa Leśna (liczy się data wpływu do Urzędu);
  3. osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w godzinach pracy Urzędu;
 4. Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajduje się na stronie internetowej miasta (podkowalesna.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowy Leśnej (www.bip.podkowalesna.pl) oraz jest dostępny w Urzędzie Miasta pok. nr 17.

 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński

 

Projekt uchwały

Formularz_zglaszania_uwag_Program_wspolpracy_2018

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content