Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej o przeprowadzeniu konsultacji

Na podstawie art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 688, 1570), Burmistrz Miasta Podkowa Leśna ogłasza konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Sposób zgłaszania uwag i propozycji

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta
Podkowa Leśna, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
w dziedzinie dotyczącej ich działalności.

Uwagi do konsultowanego projektu należy składać na formularzu konsultacyjnym do dnia 12 listopada 2019 r. do godz. 16.00 w następujących formach:

  1. drogą elektroniczną na adres: promocja@podkowalesna.pl;
  2. pisemnie na adres: Urząd Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41,05-807 Podkowa Leśna (liczy się data wpływu do Urzędu);
  3. osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta Podkowa Leśna, ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, w godzinach pracy Urzędu;

Przedmiotowy projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny znajduje się na stronie internetowej miasta (www.podkowalesna.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowy Leśnej (www.bip.podkowalesna.pl) oraz jest dostępny w Urzędzie Miasta pok. nr 12.

3. Termin

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 28 października 2019 r. do 12 listopada 2019 roku.

 

Burmistrz Miasta Podkowa Leśna
/-/
Artur Tusiński

PROJEKT program współpracy NGO 2020

projekt uchwały (NGO 2020)

Formularz_zgłaszania_uwag

WYNIKI KONSULTACJI

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna