Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 17 listopada 2022 o 14:22:21. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 17 listopada 2022 o 14:22:21, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content