Organizacje Pozarządowe

Nazwa Utworzone
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ” 38 2023-05-05
Zarządzenie NR 32/2023 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań publicznych w 2023 roku 60 2023-03-24
Zarządzenie Nr 25/2023 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 13 marca 2023 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację wybranych zadań publicznych w 2023 roku oraz nadania jej Regulaminu 67 2023-03-13
Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 lutego 2023 roku. 126 2023-02-22
Otwarty konkurs ofert na realizację wybranych zadań publicznych w 2023 roku 85 2023-02-20
Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku 96 2022-12-12
Program współpracy Miasta Podkowa Leśna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. 106 2022-11-30
Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 17 listopada 2022 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku 124 2022-11-17
Otwarty konkurs ofert na na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku. 164 2022-11-14
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 20 października 2022 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały 236 2022-10-20
Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań publicznych w 2022 roku 195 2022-04-13
Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację wybranych zadań publicznych w 2022 roku oraz nadania jej Regulaminu 261 2022-03-31
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 180 2022-03-25
Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 9 marca 2022 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację wybranych zadań publicznych w 2022 roku 208 2022-03-09
Otwarty konkurs ofert na realizację wybranych zadań publicznych w 2022 roku 458 2022-03-02
Zarządzenie Nr 68/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku 342 2021-07-05
Zarządzenie Nr 61/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku 315 2021-06-21
Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 31 maja 2021 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku 301 2021-06-01
Zarządzenie Nr 55 z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku 349 2021-05-24
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 563 2021-03-29
Program współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 490 2020-12-15
Konsultacje projektu „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśna na rok 2021 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 595 2020-10-29
Zarządzenie Nr 101/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 roku 322 2020-08-21
Zarządzenie Nr 97 z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej 298 2020-08-11
Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 22 lipca 2020 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 331 2020-07-22
Zarządzenie nr 88/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 roku 310 2020-07-16
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna w 2019 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 436 2020-04-16
Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku 406 2020-03-24
Komunikat Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 19 lutego 2020 roku dotyczący zgłaszania osób do komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 672 2020-02-19
Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku 739 2020-02-18
MAŁE GRANTY
KONKURSY
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content