ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 26/2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na ½ etatu, Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na ½ etatu, RAZEM: 1/1 etat

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 14 listopada 2023 o 12:04:05. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
14 listopada 2023 o 12:04:05Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Ogłoszenie o naborze nr 26/2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na ½ etatu, Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na ½ etatu, RAZEM: 1/1 etat  Dodano: ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 26/2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na ½ etatu, Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na ½ etatu, RAZEM: 1/1 etat
Zawartość
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Wyniki-naboru.pdf">Wyniki naboru</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Ogloszenie- o-naborze.pdf" >Ogłoszenie o naborze</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Ogloszenie- o-naborze.pdf" >Ogłoszenie o naborze</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zalacznik- Nr-1-Kwestionariusz- dla-kandydata- 1.doc">Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz dla kandydata</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zalacznik- Nr-1-Kwestionariusz- dla-kandydata- 1.doc">Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz dla kandydata</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zalacznik- Nr-2-Oswiadczenie- o-niekaralnosci- 2.doc">Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zalacznik- Nr-2-Oswiadczenie- o-niekaralnosci- 2.doc">Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zalacznik- Nr-3-Informacje- o-przetwarzaniu- danych-2.doc" >Załącznik Nr 3 - Informacje o przetwarzaniu danych</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zalacznik- Nr-3-Informacje- o-przetwarzaniu- danych-2.doc" >Załącznik Nr 3 - Informacje o przetwarzaniu danych</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zalacznik- Nr-4-Zgoda-na- przetwarzanie- danych-osobowych- 2.doc">Załącznik Nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zalacznik- Nr-4-Zgoda-na- przetwarzanie- danych-osobowych- 2.doc">Załącznik Nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content