ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 24/2023 od podinspektora do inspektora w Samodzielnym Stanowisku ds. Obronności, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego na 1/5 etatu

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 13 listopada 2023 o 11:35:39. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
13 listopada 2023 o 11:35:39Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Ogłoszenie o naborze nr 24/2023 od podinspektora do inspektora w Samodzielnym Stanowisku ds. Obronności, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego na 1/5 etatu  Dodano: ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 24/2023 od podinspektora do inspektora w Samodzielnym Stanowisku ds. Obronności, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego na 1/5 etatu
Zawartość
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Informacja- o-wynikach-naboru.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wyniki naboru</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/ogloszenie- o-naborze-1.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ogłoszenie o naborze</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/ogloszenie- o-naborze-1.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ogłoszenie o naborze</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zalacznik- Nr-1-Kwestionariusz- dla-kandydata.doc" >Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz dla kandydata</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zalacznik- Nr-1-Kwestionariusz- dla-kandydata.doc" >Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz dla kandydata</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zalacznik- Nr-2-Oswiadczenie- o-niekaralnosci.doc" >Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zalacznik- Nr-2-Oswiadczenie- o-niekaralnosci.doc" >Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zalacznik- Nr-3-Informacje- o-przetwarzaniu- danych.doc">Załącznik Nr 3 - Informacje o przetwarzaniu danych</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zalacznik- Nr-3-Informacje- o-przetwarzaniu- danych.doc">Załącznik Nr 3 - Informacje o przetwarzaniu danych</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zalacznik- Nr-4-Zgoda-na- przetwarzanie- danych-osobowych.doc" >Załącznik Nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2023/ 11/Zalacznik- Nr-4-Zgoda-na- przetwarzanie- danych-osobowych.doc" >Załącznik Nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content