w 2023 roku

Nazwa Utworzone
Ogłoszenie o naborze nr 29/2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na ½ etatu, Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na ½ etatu, RAZEM: 1/1 etat 88 2023-12-04
Ogłoszenie o naborze nr 28/2023 od podinspektora do inspektora ds. rozliczeń w Referacie Finansowym 105 2023-12-01
Ogłoszenie o naborze nr 27/2023 od podinspektora do głównego specjalisty ds. płac w Referacie Finansowym 142 2023-11-28
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 26/2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na ½ etatu, Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na ½ etatu, RAZEM: 1/1 etat 176 2023-11-14
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 25/2023 od podinspektora do inspektora ds. rozliczeń w Referacie Finansowym 178 2023-11-14
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 24/2023 od podinspektora do inspektora w Samodzielnym Stanowisku ds. Obronności, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego na 1/5 etatu 152 2023-11-13
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 23/2023 od podinspektora do inspektora ds. płac w Referacie Finansowym 192 2023-11-09
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 22/2023 od podinspektora do głównego specjalisty ds. remontów i inwestycji w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 294 2023-10-25
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 21/2023 – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na 1/2 etatu, Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na 1/2 etatu, RAZEM: 1/1 etat 365 2023-10-16
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 20/2023 od podinspektora do głównego specjalisty ds. ochrony środowiska w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 366 2023-10-11
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 19/2023 od podinspektora do inspektora ds. płac w Referacie Finansowym 287 2023-10-11
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 18/2023 – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na 1/2 etatu, Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na 1/2 etatu, RAZEM: 1/1 etat 348 2023-09-25
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 17/2023 od podinspektora do głównego specjalisty ds. ochrony środowiska w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 314 2023-09-22
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 16/2023 od podinspektora do inspektora ds. płac w Referacie Finansowym 300 2023-09-22
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 15/2023 Informatyk w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich 290 2023-09-12
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 14/2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na 1/2 etatu 356 2023-09-08
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 13/2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na 1/2 etatu 404 2023-08-22
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 12/2023 Podinspektor ds. planowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta 271 2023-08-10
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 11/2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na 1/2 etatu, Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na 1/2 etatu, RAZEM: 1/1 etat 530 2023-08-03
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 10/2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na 1/2 etatu, Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na 1/2 etatu, RAZEM: 1/1 etat 326 2023-07-10
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 9/2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na 1/2 etatu, Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na 1/2 etatu, RAZEM: 1/1 etat 325 2023-06-22
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 8/2023 od podinspektora do głównego specjalisty ds. zieleni i utrzymania porządku w mieście w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta 439 2023-06-14
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 7/2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na 1/2 etatu, Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na 1/2 etatu, RAZEM: 1/1 etat 431 2023-05-22
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 6/2023 – Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta 700 2023-05-19
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 5/2023 od podinspektora do głównego specjalisty ds. zieleni i utrzymania porządku w mieście w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta 417 2023-05-18
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 4/2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na 1/2 etatu, Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na 1/2 etatu, RAZEM: 1/1 etat 580 2023-04-24
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 3/2023 – Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta 665 2023-04-19
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 2/2023 od podinspektora do inspektora ds. rozliczeń w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 695 2023-02-01
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 1/2023 od podinspektora do głównego specjalisty ds. ochrony środowiska w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 736 2023-01-18
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content