w 2022 roku

Nazwa Utworzone
Ogłoszenie o naborze Nr 21/2022 od podinspektora do inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 65 2022-08-01
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 20/2022 od inspektora do głównego specjalisty ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 328 2022-05-31
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 19/2022 od podinspektora do głównego specjalisty ds. planowania przestrzennego i geodezji w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta 256 2022-05-23
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 18/2022 od inspektora do głównego specjalisty ds. inwestycji i remontów w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 219 2022-05-17
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 17/2022 od inspektora do głównego specjalisty ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 175 2022-05-09
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 16/2022 od podinspektora do głównego specjalisty ds. planowania przestrzennego i geodezji w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta 237 2022-04-28
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 15/2022 od inspektora do głównego specjalisty ds. inwestycji i remontów w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 206 2022-04-26
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 14/2022 od podinspektora do inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 288 2022-04-13
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 13/2022 na stanowisko od inspektora do głównego specjalisty w Samodzielnym Stanowisku ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 356 2022-04-01
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 12/2022 na stanowisko od inspektora do głównego specjalisty ds. zamówień publicznych w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 402 2022-04-01
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 11/2022 na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty ds. zieleni i utrzymania porządku w mieście w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta 358 2022-04-01
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 10/2022 na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty ds. planowania przestrzennego i geodezji w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta 186 2022-04-01
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 9/2022 na stanowisko od Podinspektora do Inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 251 2022-03-24
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 8/2022 na stanowisko od Inspektora do Głównego specjalisty ds. inwestycji i remontów w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 231 2022-03-08
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 7/2022 na stanowisko od Podinspektora do Inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 258 2022-03-08
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 6/2022 na stanowisko od Podinspektora do Głównego specjalisty ds. zieleni i utrzymania porządku w mieście w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta 219 2022-03-07
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 5/2022 na stanowisko od Podinspektora do Inspektora ds. planowania przestrzennego i geodezji w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta 193 2022-03-07
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 4/2022 na stanowisko od Podinspektora do Inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 277 2022-02-22
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 3/2022 na stanowisko od Podinspektora do Inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 409 2022-01-27
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o Naborze nr 2/2022 na stanowisko Podinspektora/Inspektora w Referacie Finansowym 449 2022-01-21
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o Naborze nr 1/2022 na stanowisko od inspektora do głównego specjalisty ds. inwestycji i remontów w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych 271 2022-01-11
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content