ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 9 na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty ds. promocji w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 20 lipca 2021 o 10:11:36. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
20 lipca 2021 o 10:11:36Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Ogłoszenie o naborze Nr 9 na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty ds. promocji w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta  Dodano: ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 9 na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty ds. promocji w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta
Zawartość
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 9/Wyniki_naboru_Nr_9.pdf" >Ogłoszenie o wynikach naboru</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 9/Ogloszenie_ o_naborzeNr_ 9.pdf">Ogłoszenie o naborze</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 9/Ogłoszenie o naborze Nr 9.pdf">Ogłoszenie o naborze</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 9/Zalacznik_Nr_ 1.doc">Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz dla kandydata</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 9/Załącznik Nr 1.doc">Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz dla kandydata</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 9/Zalacznik_Nr_ 2.doc">Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 9/Załącznik Nr 2.doc">Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 9/Zalacznik_Nr_ 3.doc">Załącznik Nr 3 - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 9/Załącznik Nr 3.doc">Załącznik Nr 3 - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 9/Zalacznik_Nr_ 4.doc">Załącznik Nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 9/Załącznik Nr 4.doc">Załącznik Nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content