ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 8 na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty ds. zieleni i utrzymania porządku w mieście w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 10 czerwca 2021 o 15:13:50. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
10 czerwca 2021 o 15:13:50Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Ogłoszenie o naborze Nr 8 na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty ds. zieleni i utrzymania porządku w mieście w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta  Dodano: ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 8 na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty ds. zieleni i utrzymania porządku w mieście w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta
Zawartość
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Nabor_Nr_ 8/wynik_naboru_ Nr_8.pdf">Informacja o wynikach naboru</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Nabor_Nr_ 8/Ogloszenie_ o_naborze.pdf" >Ogłoszenie o naborze</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Nabor_Nr_ 8/Ogloszenie_ o_naborze.pdf" >Ogłoszenie o naborze</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Nabor_Nr_ 8/Zalacznik_Nr_ 1.doc">Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz dla kandydata</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Nabor_Nr_ 8/Zalacznik_Nr_ 1.doc">Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz dla kandydata</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Nabor_Nr_ 8/Zalacznik_Nr_ 2.doc">Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Nabor_Nr_ 8/Zalacznik_Nr_ 2.doc">Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Nabor_Nr_ 8/Zalacznik_Nr_ 3.doc">Załącznik Nr 3 - Informacje o przetwarzaniu danych</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Nabor_Nr_ 8/Zalacznik_Nr_ 3.doc">Załącznik Nr 3 - Informacje o przetwarzaniu danych</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Nabor_Nr_ 8/Zalacznik_Nr_ 4.doc">Załącznik Nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 06/Nabor_Nr_ 8/Zalacznik_Nr_ 4.doc">Załącznik Nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content