ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 3 od podinspektora do inspektora ds. informatycznych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 25 lutego 2021 o 09:25:42. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
25 lutego 2021 o 09:25:42Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Ogłoszenie o naborze Nr 3 od podinspektora do inspektora ds. informatycznych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich  Dodano: ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 3 od podinspektora do inspektora ds. informatycznych w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Zawartość
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Ogloszenie- o-naborze-2.pdf" >Ogłoszenie o naborze</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Ogloszenie- o-naborze-2.pdf" >Ogłoszenie o naborze</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Zalacznik- 1-kwestionariusz-osobowy- dla-osoby-ubiegajacej-sie- o-zatrudnienie- 1.doc">Załącznik 1 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Zalacznik- 1-kwestionariusz-osobowy- dla-osoby-ubiegajacej-sie- o-zatrudnienie- 1.doc">Załącznik 1 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Zalacznik- 2-Oswiadczenie- o-niekaralnosci- 1.doc">Załącznik 2 - Oświadczenie o niekaralności</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Zalacznik- 2-Oswiadczenie- o-niekaralnosci- 1.doc">Załącznik 2 - Oświadczenie o niekaralności</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Zalacznik- 3-Informacje- o-przetwarzaniu- danych-1.doc" >Załącznik 3 - Informacje o przetwarzaniu danych</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Zalacznik- 3-Informacje- o-przetwarzaniu- danych-1.doc" >Załącznik 3 - Informacje o przetwarzaniu danych</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Zalacznik- 4-Zgoda-na-przetwarzanie- danych-osobowych- 1.doc">Załącznik 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Zalacznik- 4-Zgoda-na-przetwarzanie- danych-osobowych- 1.doc">Załącznik 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 02/Wynik-naboru- 1.pdf">Wynik naboru</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content