ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 10 na stanowisko od inspektora do głównego specjalisty ds. inwestycji i remontów w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 23 lipca 2021 o 10:12:52. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
23 lipca 2021 o 10:12:52Aktualna wersja
Tytuł
Skasowano: Ogłoszenie o naborze Nr 10 na stanowisko od inspektora do głównego specjalisty ds. inwestycji i remontów w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych  Dodano: ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 10 na stanowisko od inspektora do głównego specjalisty ds. inwestycji i remontów w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych
Zawartość
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 10/wynik_naboru.pdf">Informacja o wynikach naboru</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 10/ogłoszenie_ o_naborze.pdf" >Ogłoszenie o naborze</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 10/ogłoszenie_ o_naborze.pdf" >Ogłoszenie o naborze</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 10/Zalacznik_ Nr_1.doc">Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz dla kandydata</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 10/Zalacznik_ Nr_1.doc">Załącznik Nr 1 - Kwestionariusz dla kandydata</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 10/Zalacznik_ Nr_2.doc">Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 10/Zalacznik_ Nr_2.doc">Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 10/Zalacznik_ Nr_3.doc">Załącznik Nr 3 - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 10/Zalacznik_ Nr_3.doc">Załącznik Nr 3 - Informacje o przetwarzaniu danych osobowych</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 10/Zalacznik_ Nr_4.doc">Załącznik Nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 07/Nabor_Nr_ 10/Zalacznik_ Nr_4.doc">Załącznik Nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content