Oferta pracy nr 1/2005 w referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Na stanowisko: sekretarka – rekrutacja zakończona

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o wolnych stanowiskach w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna
BURMISTRZ MIASTA PODKOWA LEŚNA ZATRUDNI
Oferta pracy nr 1/5
Do jednostki: Urzędu Miejskiego w Podkowie Leśnej ul. Akacjowa 39/41
W referacie: Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
Na stanowisko: sekretarka
Wymiar: pełny etat
Główne obowiązki
1. Prowadzenie kancelarii urzędu
2. Prowadzenie sekretariatu burmistrza
3. Prowadzenie spraw organizacyjnych
4. Dokonywanie zakupów materiałów biurowych
5. Prowadzenie bieżącego rejestru rachunków za dostawy i usługi na rzecz urzędu
6. Zamawianie wydawnictw niezbędnych na poszczególnych stanowiskach pracy oraz prenumerata czasopism
7. Bieżące prowadzenie tablic Urzędu Miejskiego
8. Ewidencjonowanie i przechowywanie akt, zbiorów, zarządzeń i rejestrów
Wymagania konieczne
 wykształcenie średnie lub wyższe
 doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 umiejętność organizacji pracy
 umiejętność skutecznego komunikowania się
 wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne
 umiejętność pracy w zespole
 odporność na stres
 dyspozycyjność
 dobra znajomość obsługi komputera
Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
 korzystanie z pełni praw publicznych,
 niekaralność,
 nieposzlakowana opinia,
 wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 Kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 Oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 Życiorys i list motywacyjny
Dokumenty należy składać/ przesyłać w terminie:
14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia (rozpatrywane będą tylko kompletne oferty, które wpłyną do podanego terminu) pod adresem: Urząd Miejski w Podkowie Leśnej z dopiskiem „Oferta pracy 1/05”
Inne informacje:
Oferty osób nie zakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Wykaz kandydatów spełniających warunki formalne na stanowisko sekretarki w Referacie Organizacji i Spraw Obywatelskich

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania określone w ogłoszeniu:Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania1. Anna Maciaszek Podkowa Leśna
2. Agnieszka Kajzer Milanówek
3. Krystyna Lipiec Brwinów

26.10.2005 Maria Górska
Sekretarz Miasta

Informacja o wynikach naboru na stanowisko sekretarki w Referacie Organizacji i Spraw Obywatelskich

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Agnieszka Kajzer zamieszkałą w Milanówku.Uzasadnienie dokonanego wyboru:W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko sekretarki Pani Agnieszka Kajzer uzyskała największą ilość punktów.

03.11.2005 Maria Górska
Sekretarz Miasta

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna