ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 4 od Podinspektora do Inspektora ds. płac w Referacie Finansowym

Ogłoszenie o naborze

Załącznik 1 – kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Załącznik 2 – Oświadczenie o niekaralności

Załącznik 3 – Informacje o przetwarzaniu danych

Załącznik 4 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wynik naboru

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content