Ogłoszenie o naborze Nr 6 na stanowisko Podinspektor w Referacie Finansowym

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 27 kwietnia 2021 o 12:51:20. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
27 kwietnia 2021 o 12:51:20Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Ogloszenie_ o_naborze_6.pdf" >Ogłoszenie o naborze</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Ogloszenie_ o_naborze_6.pdf" >Ogłoszenie o naborze</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Zalacznik_ Nr_1_Kwestionariusz_ dla_kandydata_ 6.docx">Załącznik Nr 1 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Zalacznik_ Nr_1_Kwestionariusz_ dla_kandydata_ 6.docx">Załącznik Nr 1 - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Zalacznik_ Nr_2_oswiadczenie_ o_niekaralności_ 6.doc">Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Zalacznik_ Nr_2_Oswiadczenie_ o_niekaralnosci_ 6.doc">Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o niekaralności</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Zalacznik_ Nr_3_Informacje_ o_przetwarzaniu_ danych_6.doc" >Załącznik 3 - Informacje o przetwarzaniu danych</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 01/Zalacznik_ Nr_3_Informacje_ o_przetwarzaniu_ danych_6.doc" >Załącznik Nr 3 - Informacje o przetwarzaniu danych</a>
Skasowano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 04/Zalacznik_ Nr_4_Zgoda_na_ przetwarzanie_ danych_osobowych_ 6.doc">Załącznik 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a>  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 01/Zalacznik_ Nr_4_Zgoda_na_ przetwarzanie_ danych_osobowych_ 6.doc">Załącznik Nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content