Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 8 września 2021 o 13:13:03. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna
ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna
tel./fax: 22 758-90-30

Regon: 366025462
NIP: 529 18 14 631

Dyrektor: Mariola Stecko
Główny księgowy: Karina Grzywaczewska
Referent ds. finansowych:


Nr konta bankowego: 31 1240 5918 1111 0000 4909 9506
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Uchwała w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna oraz nadania jej statutu

Statut jednostki

Oświadczenie majątkowe dyrektora

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok i późniejsze zamieszczane będą w zakładce: „Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia za lata 2003-2014 zostały zarchiwizowane.

Miesięczne stawki dotacji obowiązujące na jednego ucznia szkoły i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto Podkowa Leśna osoby prawne i fizyczne

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 8 września 2021 o 13:13:03, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content