Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 8 września 2021 o 13:12:11. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna
ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna
tel./fax: 22 758-90-30

Regon: 366025462
NIP: 529 18 14 631

Dyrektor: Mariola Stecko
Główny księgowy: Karina Grzywaczewska
Referent ds. finansowych:


Nr konta bankowego: 31 1240 5918 1111 0000 4909 9506
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Uchwała w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna oraz nadania jej statutu

Oświadczenie majątkowe dyrektora

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok i późniejsze zamieszczane będą w zakładce: „Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia za lata 2003-2014 zostały zarchiwizowane.

Miesięczne stawki dotacji obowiązujące na jednego ucznia szkoły i innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne niż Miasto Podkowa Leśna osoby prawne i fizyczne

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
8 września 2021 o 13:12:11Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <strong>Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna Bez zmian: <strong>Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna
Bez zmian: </strong>ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna Bez zmian: </strong>ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna
Bez zmian: tel./fax: 22 758-90-30 Bez zmian: tel./fax: 22 758-90-30
Bez zmian: Regon: 366025462 Bez zmian: Regon: 366025462
Bez zmian: NIP: 529 18 14 631 Bez zmian: NIP: 529 18 14 631
Bez zmian: Dyrektor:<strong> Mariola Stecko Bez zmian: Dyrektor:<strong> Mariola Stecko
Bez zmian: </strong>Główny księgowy:<strong> Karina Grzywaczewska Bez zmian: </strong>Główny księgowy:<strong> Karina Grzywaczewska
Bez zmian: </strong>Referent ds. finansowych:<strong> - Bez zmian: </strong>Referent ds. finansowych:<strong> -
Bez zmian: </strong> Bez zmian: </strong>
Bez zmian: <strong> Bez zmian: <strong>
Bez zmian: </strong>Nr konta bankowego: 31 1240 5918 1111 0000 4909 9506 Bez zmian: </strong>Nr konta bankowego: 31 1240 5918 1111 0000 4909 9506
Bez zmian: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. Bez zmian: Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00.
Bez zmian:

"Informacja

 Bez zmian:

"Informacja

Bez zmian: <strong>Rok 2019:</strong> Bez zmian: <strong>Rok 2019:</strong>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/podstawowa- kwota-dotacji- 2019.pdf">Podstawowa kwota dotacji 2019</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/podstawowa- kwota-dotacji- 2019.pdf">Podstawowa kwota dotacji 2019</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/aktualizacja- statystyczna- liczba-dzieci- w-przedszkolu- i-podst.-kwota- dotacji.pdf"> Aktualizacja statystyczna</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/aktualizacja- statystyczna- liczba-dzieci- w-przedszkolu- i-podst.-kwota- dotacji.pdf"> Aktualizacja statystyczna</a>
Bez zmian: <strong>Rok 2020:</strong> Bez zmian: <strong>Rok 2020:</strong>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/miesieczna- kwota-dotacja- 2020-r..pdf">Podstawowa kwota dotacji 2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/miesieczna- kwota-dotacja- 2020-r..pdf">Podstawowa kwota dotacji 2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/Aktualizacja.pdf" >Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/Aktualizacja.pdf" >Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Podkowa Leśna</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/Miesieczne- stawki.pdf">Miesięczne stawki dotacji po aktualizacji</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/Miesieczne- stawki.pdf">Miesięczne stawki dotacji po aktualizacji</a>
Bez zmian: <strong>Rok 2021:</strong> Bez zmian: <strong>Rok 2021:</strong>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/podstawowa_ kwota_dotacji_ CUW_2021.pdf">Podstawowa kwota dotacji 2021</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2021/ 05/podstawowa_ kwota_dotacji_ CUW_2021.pdf">Podstawowa kwota dotacji 2021</a>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Uchwała

 Bez zmian:

"Uchwała

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/uchwala-176- 30-2016-cuw.pdf">Uchwała ws. utworzenia CUW </a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/uchwala-176- 30-2016-cuw.pdf">Uchwała ws. utworzenia CUW </a>
Skasowano: Uchwały zmieniające statut:  
Skasowano:  Dodano:
Skasowano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/Zmiana-1.pdf">uchwała Nr 92/XI/2019</a> i  <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/Zmiana-2.pdf">jej zmiana.</a></li> Dodano: <li></li>
Bez zmian: </ul> Bez zmian: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Statut

 Bez zmian:

"Statut

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/uchwala-176- 30-2016-cuw-1.pdf">Statut Centrum Usług Wspólnych</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/uchwala-176- 30-2016-cuw-1.pdf">Statut Centrum Usług Wspólnych</a>
  Dodano: Uchwały zmieniające statut:
  Dodano: <ul>
  Dodano: <li><a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/Zmiana-1.pdf">uchwała Nr 92/XI/2019</a> i  <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/Zmiana-2.pdf">jej zmiana.</a></li>
  Dodano: </ul>
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Oświadczenie

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok i późniejsze zamieszczane będą w zakładce: "<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/ oswiadczenia- majatkowe/">Oświadczenia majątkowe</a>"
 Bez zmian:

"Oświadczenie

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok i późniejsze zamieszczane będą w zakładce: "<a href="http:// bip.podkowalesna.pl/ oswiadczenia- majatkowe/">Oświadczenia majątkowe</a>"
Bez zmian: Oświadczenia za lata 2003-2014 zostały zarchiwizowane. Bez zmian: Oświadczenia za lata 2003-2014 zostały zarchiwizowane.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]
Bez zmian:

"Miesięczne

 Bez zmian:

"Miesięczne

Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/aktualizacja- kwoty-dotacji- 2018.pdf">Aktualizacja dotacji 2018 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2019/ 01/aktualizacja- kwoty-dotacji- 2018.pdf">Aktualizacja dotacji 2018 r.</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 03/podstawowa- kwota-dotacji.pdf">Podstawowa kwota dotacji 2018 r.</a> Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2018/ 03/podstawowa- kwota-dotacji.pdf">Podstawowa kwota dotacji 2018 r.</a>
Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/miesieczne- stawki-dotacji- od-stycznia- 2017r.pdf">Miesięczne stawki dotacji od stycznia 2017 r</a>. Bez zmian: <a href="http:// bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2003/ 10/miesieczne- stawki-dotacji- od-stycznia- 2017r.pdf">Miesięczne stawki dotacji od stycznia 2017 r</a>.
Bez zmian:  Bez zmian: [/toggle]

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content