Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej
ul. Błońska 50
tel.: +48 571 271 770, 571 271 776
dyrektor: Dorota Skotnicka

BIP jednostkiprzekierowanie

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej - informacje i oświadczenia majątkowe

Dorota Skotnicka – urodzona w 1965 r. we Wrocławiu, tam też ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim, zdobywając stopień magistra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Także prawie całe życie zawodowe związane było z Wrocławiem oraz pracą w bibliotekach różnych typów m. in. w Bibliotece Naukowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych. W roku 2004 r. rozpoczął się pruszkowsko-warszawski etap kariery zawodowej realizowany poprzez działalność instrukcyjno-metodyczną w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pruszkowie, a następnie w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Posiada stopień kustosza, publikuje artykuły na łamach prasy fachowej, zaangażowana w działania mające na celu komputeryzację pracy bibliotecznej oraz praktyczne sposoby zwiększania aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży.

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok i późniejsze zamieszczane będą w zakładce: „Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za lata 2006-2014 zostały zarchiwizowane.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej
nadany uchwałą nr 171/XXIX/2016 r. z dnia 11 października 2016 r.

Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej

 

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content