XVIII sesja Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2016 r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Ładu Przestrzennego, Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska na 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych Rady Miasta Podkowa Leśna na 2016 rok

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie cofnięcia rekomendacji kandydata do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II
w Grodzisku Mazowieckim

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna na lata 2015-2020”
Załącznik

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2026
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Objaśnienia

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2016 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

Print Friendly, PDF & Email
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content