Uncategorized

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 105/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna 153 2021-10-18
Zarządzenie Nr 57/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 407 2019-07-05
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 2095 2019-05-20
Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na czas trwania VIII kadencji Rady Miasta Podkowa Leśna 556 2019-02-01
Zarządzenie Nr 103/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów przekazania do korzystania (użyczenia) z urządzenia informatycznego i poczty elektronicznej Miasta Podkowa Leśna do celów służbowych 643 2018-11-21
Kadencja Rady Miasta 2018-2023 779 2018-11-13
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta Podkowa Leśna VIII kadencji 864 2018-11-13
Komisje Rady Miasta VIII kadencji 737 2018-11-13
Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta Podkowy Leśnej VII Kadencji 1410 2018-10-26
Ogłoszenie o naborze nr 6 Podinspektor/Inspektor w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych. 599 2018-10-11
ZARZĄDZENIE Nr 81/2018 z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub ośrodka, umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki 550 2018-09-10
XLII sesja Rady Miasta w dniu 30 listopada 2017 r. 935 2017-11-23
Centralny Rejestr Umów – wrzesien 2017r. 937 2017-10-24
Plany Zagospodarowania 839 2017-09-07
Zespól Szkół w Podkowie Leśnej poszukuje pracownika na stanowisko sprzątacza 1143 2017-02-07
XXVIII sesja Rady Miasta w dniu 25 sierpnia 2016 r. 1973 2016-08-18
Zarządzenie Nr 71/Fn /2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowy Leśnej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku 1645 2016-08-10
Ogłoszenie Burmistrza Miasta o przeprowadzeniu konsultacji 716 2016-03-08
XVIII sesja Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2016 r. 2344 2016-01-19
Nabór kandydatów – ZAKOŃCZONY na stanowisko Skarbnik Miasta Podkowa Leśna 990 2015-06-24
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej 610 2015-01-09
Zamierzenia Działań Burmistrza Miasta 1344 2003-12-30
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content