Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
XXX sesja Rady Miasta w dniu 05 sierpnia 2021 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2021-08-02 Krzysztof Lenc 28 2021/08/04 - 8:34
Ogłoszenie o naborze Nr 10 na stanowisko od inspektora do głównego specjalisty ds. inwestycji i remontów w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych Oferty pracy w urzędzie, w 2021 roku 2021-07-23 Krzysztof Lenc 108 2021/07/23 - 10:12
XXIX sesja Rady Miasta w dniu 29 lipca 2021 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2021-07-22 Beata Krupa 42 2021/07/22 - 13:23
Zarządzenie Nr 70/FN/2021 z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2021 roku 2021-07-21 Beata Krupa 35 2021/07/21 - 11:47
Ogłoszenie o naborze Nr 9 na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty ds. promocji w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta Oferty pracy w urzędzie, w 2021 roku 2021-07-19 Krzysztof Lenc 187 2021/07/20 - 10:22
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na „Rozbiórkę, budowę, przebudowę i rozbudowę dotyczącą budowy, przebudowy i rozbudowy linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej Linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego” Archiwum 2021-07-12 Krzysztof Lenc 28 2021/07/12 - 8:44
Zarządzenie Nr 67/FN/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2021 roku 2021-07-08 Beata Krupa 45 2021/07/08 - 9:24
Zarządzenie Nr 68/2021 z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku Organizacje Pozarządowe, Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-07-05 Beata Krupa 33 2021/07/05 - 17:31
Zarządzenie Nr 66/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej, ul. Miejska 7 Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-07-05 Beata Krupa 30 2021/07/05 - 17:36
Zarządzenie Nr 65/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Oceniającej Wnioski w sprawie dotacji z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie “Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-06-30 Beata Krupa 39 2021/06/30 - 14:46
Zarządzenie Nr 63/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Sarniej w Podkowie Leśnej” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-06-30 Beata Krupa 29 2021/06/30 - 14:45
Zarządzenie Nr 64/FN/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2021 roku 2021-06-30 Beata Krupa 32 2021/06/30 - 14:41
Zarządzenie Nr 62/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do oddania w użyczenie Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-06-23 Beata Krupa 38 2021/06/23 - 12:58
XXVIII sesja Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2021 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2021-06-22 Beata Krupa 68 2021/06/22 - 12:30
Centralny Rejestr Umów – Maj 2021r Rejestr umów w roku 2021 2021-06-21 Krzysztof Lenc 139 2021/06/24 - 14:09
Zarządzenie Nr 61/2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku Organizacje Pozarządowe, Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-06-21 Beata Krupa 41 2021/06/21 - 11:58
Zarządzenie Nr 60/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „E-usługi dla Podkowian” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-06-14 Beata Krupa 52 2021/06/14 - 9:40
Zarządzenie Nr 59/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna”, Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-06-14 Beata Krupa 36 2021/06/14 - 9:36
Zarządzenie Nr 58/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do oddania w użyczenie Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-06-14 Beata Krupa 105 2021/06/14 - 9:34
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 8 na stanowisko od podinspektora do głównego specjalisty ds. zieleni i utrzymania porządku w mieście w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta Oferty pracy w urzędzie, w 2021 roku 2021-06-10 Krzysztof Lenc 331 2021/07/01 - 8:32

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content