Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
Zarządzenie Nr 111/FN/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Mieście Podkowa Leśna procedury wewnętrznej dotyczącej raportowania schematów podatkowych i przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2020 roku 2020-09-17 Beata Krupa 11 2020/09/17 - 13:48
Ogłoszenie o naborze Nr 14 od Podinspektora do Głównego Specjalisty w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych Oferty pracy w urzędzie, w 2020 roku 2020-09-17 Bartosz Cegłowski 50 2020/09/17 - 10:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 16 września 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna, 2. projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Konsultacje projektów uchwał 2020-09-16 Beata Krupa 12 2020/09/16 - 14:09
XX sesja Rady Miasta w dniu 26 września 2020 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2020-09-16 Beata Krupa 18 2020/09/16 - 11:59
Zarządzenie Nr 110/FN/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2020 roku 2020-09-11 Beata Krupa 14 2020/09/11 - 12:25
Zarządzenie Nr 109/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie dofinansowania opłat za kształcenie w szkołach wyższych pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-09-11 Beata Krupa 21 2020/09/11 - 12:23
Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-09-11 Beata Krupa 13 2020/09/11 - 12:21
Zarządzenie Nr 107/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna oraz koordynowania działań jednostek organizacyjnych Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-09-11 Beata Krupa 31 2020/09/11 - 12:19
Zarządzenie Nr 105/2020 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej, podczas jego nieobecności Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-09-10 Beata Krupa 20 2020/09/10 - 8:46
Zarządzenie Nr 106/FN/2020 z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2020 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2020 roku 2020-09-09 Beata Krupa 13 2020/09/14 - 12:59
Zarządzenie Nr 104/2020 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-09-04 Bartosz Cegłowski 31 2020/09/04 - 8:59
ZP.271.15.2020 – Przebudowa ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej 2020-09-01 mgerek 391 2020/09/17 - 9:57
Zarządzenie Nr 103/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-08-31 Beata Krupa 22 2020/09/10 - 8:50
ZP.271.14.2020 – Przebudowa ul. Wróblej na odcinku Jaskółcza-Sokola oraz ul. Sokolej w Podkowie Leśnej 2020-08-28 mgerek 405 2020/09/15 - 13:01
Zarządzenie Nr 102/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Wróblej na odcinku Jaskółcza-Sokola oraz ul. Sokolej w Podkowie Leśnej” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-08-28 Beata Krupa 14 2020/09/10 - 8:50
XIX sesja Rady Miasta w dniu 29 sierpnia 2020 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2020-08-21 Beata Krupa 57 2020/08/21 - 12:50
Zarządzenie Nr 101/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 roku Organizacje Pozarządowe 2020-08-21 Beata Krupa 38 2020/08/21 - 8:47
Zarządzenie Nr 101/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 roku Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-08-21 Beata Krupa 33 2020/08/21 - 8:45
Zarządzenie Nr 100/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Sasanek i ul. Głogów w Podkowie Leśnej” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-08-21 Beata Krupa 42 2020/08/21 - 8:39
ZP.271.13.2020 – Przebudowa ul. Sasanek i ul. Głogów w Podkowie Leśnej 2020-08-20 mgerek 265 2020/09/16 - 12:57

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna