Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
Zarządzenie Nr 67/FN/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2022 roku 2022-09-22 Beata Krupa 33 2022/09/22 - 14:49
Zarządzenie Nr 68/2022 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2022 roku 2022-09-22 Beata Krupa 21 2022/09/22 - 14:48
Zarządzenie Nr 66/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2022 roku 2022-09-22 Beata Krupa 18 2022/09/22 - 14:47
Zarządzenie Nr 65/2022 z dnia 12 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: Wykonanie i podłączenie pomp ciepła i zasilania C.O. i C.W.U. w budynkach Urzędu Miejskiego Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2022 roku 2022-09-22 Beata Krupa 29 2022/09/22 - 14:44
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 21 września 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Konsultacje projektów uchwał 2022-09-21 Beata Krupa 27 2022/09/21 - 10:32
Ogłoszenie o naborze Nr 25/2022 od inspektora do głównego specjalisty ds. inwestycji i remontów w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych Oferty pracy w urzędzie, w 2022 roku 2022-09-13 Krzysztof Lenc 138 2022/09/13 - 12:47
Komisja ds. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna VIII kadencja 2018-2023 2022-09-09 Krzysztof Lenc 47 2022/09/13 - 12:40
Zarządzenie Nr 63/2022 z dnia 5 września 2022 r. zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2022 roku 2022-09-08 Beata Krupa 29 2022/09/08 - 12:38
Zarządzenie Nr 62/2022 z dnia 1 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: ” Wymiana armatury hydraulicznej w 5 szt przepompowni ścieków na terenie miasta Podkowa Leśna „ Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2022 roku 2022-09-08 Beata Krupa 29 2022/09/08 - 12:35
Zarządzenie Nr 64/FN/2022 z dnia 5 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2022 roku 2022-09-08 Beata Krupa 28 2022/09/08 - 12:23
Ogłoszenie o naborze Nr 24/2022 od podinspektora do inspektora ds. ochrony środowiska w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych Oferty pracy w urzędzie, w 2022 roku 2022-09-05 Krzysztof Lenc 154 2022/09/05 - 14:08
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze Nr 23/2022 na Podinspektora w Referacie Finansowym Oferty pracy w urzędzie, w 2022 roku 2022-09-05 Krzysztof Lenc 203 2022/09/29 - 14:37
XLIII sesja Rady Miasta w dniu 17 września 2022 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2022-09-05 Beata Krupa 37 2022/09/05 - 13:02
XLII sesja Rady Miasta w dniu 8 września 2022 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2022-09-01 Beata Krupa 40 2022/09/01 - 11:40
Zarządzenie Nr 60/FN/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2022 roku Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2022 roku 2022-08-29 Beata Krupa 27 2022/08/29 - 9:05
Zarządzenie Nr 59/FN/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2022 roku 2022-08-29 Beata Krupa 25 2022/08/29 - 9:03
Zarządzenie Nr 61/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Przebudowę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwytów w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2022 roku 2022-08-29 Beata Krupa 41 2022/08/29 - 9:01
Zarządzenie Nr 58/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2022 roku 2022-08-24 Beata Krupa 31 2022/08/24 - 11:24
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 23 sierpnia 2022 r. o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zatrudnionych w przedszkolu i szkole podstawowej, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym – zakończone Konsultacje projektów uchwał 2022-08-23 Beata Krupa 44 2022/09/07 - 11:30
Zarządzenie Nr 57/FN/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2022 roku 2022-08-16 Beata Krupa 44 2022/08/16 - 9:10

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content