Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
Zarządzenie Nr 143/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-12-03 Beata Krupa 1 2020/12/03 - 13:45
Zarządzenie Nr 140/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-11-26 Beata Krupa 16 2020/11/26 - 12:20
Zarządzenie Nr 139/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-11-26 Beata Krupa 12 2020/11/26 - 12:18
Zarządzenie Nr 138/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Podkowa Leśna od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-11-26 Beata Krupa 24 2020/11/26 - 12:16
Zarządzenie Nr 137/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-11-26 Beata Krupa 14 2020/11/26 - 12:14
Zarządzenie Nr 136/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji do wyboru instytucji finansowej do organizacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-11-25 Beata Krupa 17 2020/11/25 - 15:44
ZP.271.18.2020 – Sprzątanie ulic i pielęgnacja zieleni na terenie Miasta Podkowa Leśna od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 2020-11-23 mgerek 70 2020/12/02 - 14:55
XXII sesja Rady Miasta w dniu 26 listopada 2020 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2020-11-19 Beata Krupa 34 2020/11/19 - 14:42
Zarządzenie Nr 135/FN/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2020 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2020 roku 2020-11-19 Beata Krupa 25 2020/11/19 - 12:54
Zarządzenie Nr 133/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz udziału w tym procesie komórek i jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-11-13 Beata Krupa 25 2020/11/13 - 9:56
ZP.271.17.2020 – Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej, układu technologicznego uzdatniania i zbiornika wody czystej oraz urządzeń wodociągowych na terenie Miasta Podkowa Leśna 2020-11-12 mgerek 55 2020/11/30 - 17:22
Budżet 2021 Budżet 2020-11-12 Bartosz Cegłowski 100 2020/11/12 - 12:09
Zarządzenie Nr 132/FN/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie projektu budżetu Miasta Podkowa Leśna na 2021 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2020 roku 2020-11-12 Beata Krupa 28 2020/11/12 - 11:36
Zarządzenie Nr 131/FN/2020 z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Podkowa Leśna na lata 2021-2040 Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2020 roku 2020-11-12 Beata Krupa 24 2020/11/12 - 11:32
Zarządzenie Nr 130/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej, układu technologicznego uzdatniania i zbiornika wody czystej oraz urządzeń wodociągowych na terenie Miasta Podkowa Leśna” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-11-12 Beata Krupa 14 2020/11/12 - 11:27
ZP.271.16.2020 – Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Podkowa Leśna 2020-11-09 mgerek 132 2020/11/30 - 17:21
Zarządzenie Nr 129/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-11-06 Beata Krupa 51 2020/11/06 - 10:59
Zarządzenie Nr 126/FN/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2020 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2020 roku 2020-11-06 Beata Krupa 25 2020/11/06 - 10:05
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 5 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji dwóch projektów uchwał: 1. projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna, 2. projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – zakończone Konsultacje projektów uchwał 2020-11-05 Beata Krupa 45 2020/11/20 - 10:59
Zarządzenie Nr 128/2020 z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej podczas jego nieobecności Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-11-03 Beata Krupa 35 2020/11/03 - 11:49

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna