Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 1 kwietnia 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Podkowa Leśna na zadanie „Podkowa Leśna zwalcza smog” służące ochronie powietrza, związane z wymianą kotłów lub palenisk opalanych paliwem stałym na kotły kondensacyjne Konsultacje projektów uchwał 2020-04-01 Beata Krupa 12 2020/04/01 - 12:41
Ogłoszenie o naborze Nr 9 na stanowisko Inspektor/Główny Specjalista w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta Oferty pracy w urzędzie, w 2020 roku 2020-03-30 Bartosz Cegłowski 17 2020/03/30 - 16:40
Ogłoszenie o naborze Nr 8 od Podinspektora do Głównego Specjalisty w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych Oferty pracy w urzędzie, w 2020 roku 2020-03-30 Bartosz Cegłowski 14 2020/03/30 - 16:37
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 marca 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania niestrzeżonego na drogach publicznych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania Konsultacje projektów uchwał 2020-03-30 Beata Krupa 30 2020/03/30 - 15:57
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 marca 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Podkowa Leśna Konsultacje projektów uchwał 2020-03-30 Beata Krupa 9 2020/03/30 - 15:50
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 marca 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Konsultacje projektów uchwał 2020-03-30 Beata Krupa 12 2020/03/30 - 15:39
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 30 marca 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna Konsultacje projektów uchwał 2020-03-30 Beata Krupa 6 2020/03/30 - 15:22
XVI sesja Rady Miasta w dniu 2 kwietnia 2020 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2020-03-26 Beata Krupa 26 2020/03/26 - 13:32
Zarządzenie Nr 36/FN/2020 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2020 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2020 roku 2020-03-26 Beata Krupa 19 2020/03/26 - 11:10
Zarządzenie Nr 35/2020 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany treści ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-03-26 Beata Krupa 31 2020/03/26 - 11:07
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 24 marca 2020 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2020 roku” Konsultacje projektów uchwał 2020-03-24 Beata Krupa 27 2020/03/25 - 6:30
Zarządzenie nr 34/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku Organizacje Pozarządowe, Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-03-24 Bartosz Cegłowski 17 2020/03/24 - 13:04
Zarządzenie Nr 34/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-03-24 Beata Krupa 13 2020/03/24 - 12:33
Zarządzenie Nr 33/Fn/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Podkowa Leśna oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2020 roku 2020-03-24 Beata Krupa 18 2020/03/24 - 12:28
Zarządzenie Nr 32/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-03-24 Beata Krupa 19 2020/03/24 - 12:27
Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-03-24 Beata Krupa 13 2020/03/24 - 12:25
Zarządzenie Nr 30/2020 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenia zasad obniżenia lub zwolnienia z czynszu najmu lub dzierżawy za nieruchomości gminne w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców lub dzierżawców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-03-19 Beata Krupa 94 2020/03/25 - 10:24
Zarządzenie Nr 29/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Zakup stacji pogodowej, profesjonalnego zestawu czujników pomiarowych oraz drona z zestawem czujników pomiarowych w ramach projektu pn. „Podkowa Leśna = Human Smart Town”, z podziałem na zadania:Zadanienr1–„Sieć czujników wraz ze stacją pogodową”, Zadanie nr 2 – „Dron wraz z czujnikami umożliwiający analizę pyłów powstałych z kominów gospodarstw domowych” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-03-19 Beata Krupa 18 2020/03/19 - 12:52
Zarządzenie Nr 28/2020 z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro, na zadanie pn.: „Rozbiórka istniejącego budynku przedszkola i budowa nowego przedszkola w standardzie pasywnym” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2020 roku 2020-03-19 Beata Krupa 15 2020/03/19 - 12:50
Oświadczenia majątkowe 2020 rok Oświadczenia majątkowe składane Burmistrzowi 2020-03-19 Bartosz Cegłowski 44 2020/03/19 - 12:36

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna