Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
Zarządzenie Nr 12/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-01-24 Beata Krupa 7 2023/01/24 - 14:43
Zarządzenie Nr 10/FN/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach projektu pn. Rowerem przez Podkowę w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2023 roku 2023-01-24 Beata Krupa 7 2023/01/24 - 14:41
Zarządzenie Nr 9/FN/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2023 roku 2023-01-24 Beata Krupa 5 2023/01/24 - 14:39
Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt muralu na ścianie budynku Społem, w ramach zgłoszonego projektu do Budżetu Partycypacyjnego 2023 Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-01-24 Beata Krupa 3 2023/01/24 - 14:34
Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: Sprzątanie pasów drogowych, ścieżek rowerowych i terenów, opróżnianiu koszy ulicznych oraz wywozie śmieci z cmentarza komunalnego w Mieście Podkowa Leśna w 2023 roku Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-01-24 Beata Krupa 9 2023/01/24 - 14:30
XLVII sesja Rady Miasta w dniu 26 stycznia 2023 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2023-01-19 Beata Krupa 22 2023/01/19 - 9:37
Ogłoszenie o naborze nr 1/2023 od podinspektora do głównego specjalisty ds. ochrony środowiska w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Zamówień Publicznych Oferty pracy w urzędzie, w 2023 roku 2023-01-18 Krzysztof Lenc 175 2023/01/18 - 10:17
Centralny Rejestr umów w roku 2023 Rejestr umów w roku 2023 2023-01-17 Marek Wajdenfeld 30 2023/01/17 - 11:59
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 11 stycznia 2023 r. o konsultacjach dwóch projektów uchwał: 1) ws. zmiany uchwały ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Miasta Podkowa Leśna 2) ws. ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych – zakończone Konsultacje projektów uchwał 2023-01-11 Beata Krupa 26 2023/01/26 - 11:20
Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-01-09 Beata Krupa 26 2023/01/09 - 15:32
Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zasad prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna oraz udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-01-09 Beata Krupa 27 2023/01/09 - 15:31
Zarządzenie Nr 3/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-01-09 Beata Krupa 22 2023/01/09 - 15:30
Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-01-09 Beata Krupa 50 2023/01/09 - 15:28
Zarządzenie Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-01-09 Beata Krupa 84 2023/01/09 - 15:26
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej Rok 2023 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 2023-01-09 Beata Krupa 19 2023/01/09 - 11:25
Podatki i opłaty lokalne na 2023 rok Podatki i opłaty 2023-01-03 Krzysztof Lenc 83 2023/01/03 - 10:48
Zarządzenie Nr 103/FN/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie nadania procedur obowiązujących dla operacji dokonywanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2022 roku 2022-12-30 Beata Krupa 31 2022/12/30 - 9:35
Zarządzenie Nr 102/FN/2022 z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2022 roku 2022-12-30 Beata Krupa 26 2022/12/30 - 9:33
Zarządzenie Nr 101/FN/2022 z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2022 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2022 roku 2022-12-19 Beata Krupa 40 2022/12/19 - 14:55
Zarządzenie Nr 100/2022 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 09 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku Organizacje Pozarządowe 2022-12-12 Krzysztof Lenc 37 2022/12/12 - 16:59

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content