Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
Zarządzenie Nr 109/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 150576W ul. Zachodniej w Podkowie Leśnej wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-12-06 Beata Krupa 18 2023/12/06 - 15:34
Zarządzenie Nr 108/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych i stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-12-06 Beata Krupa 14 2023/12/06 - 15:33
Zarządzenie Nr 107/2023 z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-12-06 Beata Krupa 14 2023/12/06 - 15:32
Wybory samorządowe 2024 Wybory, Referenda i Spisy 2023-12-06 Krzysztof Lenc 34 2023/12/06 - 14:34
Ogłoszenie o naborze nr 29/2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na ½ etatu, Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na ½ etatu, RAZEM: 1/1 etat Oferty pracy w urzędzie, w 2023 roku 2023-12-04 Krzysztof Lenc 88 2023/12/04 - 14:52
Ogłoszenie z dnia 1 grudnia 2023 r. o konsultacjach projektu uchwały ws. nadania nazwy rondu położonemu u zbiegu ulic Kwiatowej, Czeremchowej i Sasanek w Mieście Podkowa Leśna Konsultacje projektów uchwał 2023-12-01 Beata Krupa 28 2023/12/01 - 12:29
Ogłoszenie o naborze nr 28/2023 od podinspektora do inspektora ds. rozliczeń w Referacie Finansowym Oferty pracy w urzędzie, w 2023 roku 2023-12-01 Krzysztof Lenc 105 2023/12/01 - 12:00
Zarządzenie Nr 104/FN/2023 z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2023 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2023 roku 2023-12-01 Beata Krupa 22 2023/12/01 - 8:50
Zarządzenie Nr 106/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: Sprzątanie pasów drogowych, ścieżek rowerowych i terenów, opróżnianie koszy ulicznych oraz wywóz śmieci z cmentarza komunalnego w Mieście Podkowa Leśna w 2024 roku Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-11-30 Beata Krupa 19 2023/11/30 - 9:52
Zarządzenie Nr 105/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-11-30 Beata Krupa 16 2023/11/30 - 9:45
Zarządzenie Nr 103/2023 z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-11-30 Beata Krupa 22 2023/11/30 - 9:42
Ogłoszenie o naborze nr 27/2023 od podinspektora do głównego specjalisty ds. płac w Referacie Finansowym Oferty pracy w urzędzie, w 2023 roku 2023-11-28 Michał Żmudzin 142 2023/11/28 - 11:40
Wybory uzupełniające ławników 2023 Wybory, Referenda i Spisy 2023-11-23 Krzysztof Lenc 92 2023/11/27 - 13:40
LVII sesja Rady Miasta w dniu 23 listopada 2023 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2023-11-16 Beata Krupa 39 2023/11/16 - 9:58
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 26/2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na ½ etatu, Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na ½ etatu, RAZEM: 1/1 etat w 2023 roku 2023-11-14 Krzysztof Lenc 174 2023/12/01 - 11:41
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 25/2023 od podinspektora do inspektora ds. rozliczeń w Referacie Finansowym w 2023 roku 2023-11-14 Krzysztof Lenc 177 2023/12/01 - 13:06
Budżet 2024 Budżet 2023-11-13 Krzysztof Lenc 93 2023/11/29 - 9:42
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 24/2023 od podinspektora do inspektora w Samodzielnym Stanowisku ds. Obronności, Obrony Cywilnej, Zarządzania Kryzysowego na 1/5 etatu w 2023 roku 2023-11-13 Krzysztof Lenc 151 2023/12/04 - 14:38
Zarządzenie Nr 102/FN/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040 Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2023 roku 2023-11-13 Beata Krupa 37 2023/11/13 - 11:33
Zarządzenie Nr 101/FN/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2023 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2023 roku 2023-11-13 Beata Krupa 41 2023/11/13 - 11:30

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content