Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
XXXIII sesja Rady Miasta w dniu 28 października 2021 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2021-10-21 Beata Krupa 12 2021/10/21 - 11:41
Zarządzenie Nr 106/2021 z dnia 15 października 2021 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Sekretarzowi Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-10-18 Beata Krupa 19 2021/10/18 - 13:04
Zarządzenie Nr 105/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna Uncategorized 2021-10-18 Beata Krupa 20 2021/10/18 - 13:02
Zarządzenie Nr 103/FN/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2021 roku 2021-10-18 Beata Krupa 14 2021/10/18 - 13:00
Zarządzenie Nr 105/2021 z dnia 12 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów na dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-10-18 Beata Krupa 14 2021/10/18 - 13:07
Zarządzenie Nr 102/2021 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-10-18 Beata Krupa 10 2021/10/18 - 12:57
Zarządzenie Nr 101/2021 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Podkowa Leśna ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-10-18 Beata Krupa 5 2021/10/18 - 12:55
Zarządzenie Nr 100/2021 z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Tworzenie warunków do rozwoju sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-10-18 Beata Krupa 11 2021/10/18 - 12:22
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 11 października 2021 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Konsultacje projektów uchwał 2021-10-11 Beata Krupa 33 2021/10/11 - 14:23
XXXII sesja Rady Miasta w dniu 16 października 2021 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2021-10-06 Beata Krupa 37 2021/10/06 - 13:32
Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości przy ul. Brwinowskiej 30. Przetargi w ramach ustawy o gospodarce nieruchomościami 2021-10-05 Krzysztof Lenc 176 2021/10/21 - 8:54
Ogłoszenie o Naborze nr 13/2021 od podinspektora do głównego specjalisty ds. promocji w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta Oferty pracy w urzędzie, w 2021 roku 2021-10-01 Krzysztof Lenc 194 2021/10/01 - 13:20
Zarządzenie Nr 99/FN/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2021 roku 2021-09-22 Beata Krupa 40 2021/09/22 - 13:05
Zarządzenie Nr 98/FN/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w urzędzie miasta Podkowa Leśna za 2021 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2021 roku 2021-09-15 Beata Krupa 38 2021/09/15 - 12:35
Zarządzenie Nr 97/2021 z dnia 15 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu” Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-09-15 Beata Krupa 42 2021/09/15 - 12:34
Zarządzenie Nr 96/FN/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji do likwidacji nieaktualnych lub nieprzydatnych druków ścisłego zarachowania będących na stanie Urzędu Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2021 roku 2021-09-15 Beata Krupa 32 2021/09/15 - 12:32
Zarządzenie Nr 95/2021 z dnia 10 września 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za najem lub dzierżawę pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-09-15 Beata Krupa 39 2021/09/15 - 12:30
Zarządzenie Nr 94/2021 z dnia 9 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-09-14 Beata Krupa 59 2021/09/14 - 11:15
Zarządzenie Nr 93/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej, podczas jego nieobecności Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-09-14 Beata Krupa 26 2021/09/14 - 11:14
Zarządzenie Nr 92/2021 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-09-14 Beata Krupa 26 2021/09/14 - 11:06

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content