Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Ten wpis nie został ani razu zmieniony od publikacji.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
Ogłoszenie Burmistrza Miasta z dnia 2 marca 2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji czterech projektów uchwał: 1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowa Leśna w 2021 roku”, 2. projekt uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie w roku 2021 z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, 3. projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 4. projekt uchwały w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Podkowa Leśna oraz określania warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Konsultacje projektów uchwał 2021-03-02 Beata Krupa 3 2021/03/02 - 15:08
Zarządzenie Nr 34/FN/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2021 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2021 roku 2021-03-01 Beata Krupa 5 2021/03/01 - 9:46
Ogłoszenie o naborze Nr 4 od Podinspektora do Inspektora ds. płac w Referacie Finansowym Oferty pracy w urzędzie, w 2021 roku 2021-02-26 Bartosz Cegłowski 59 2021/02/26 - 12:19
Centralny Rejestr Umów – Listopad 2020r. Rejestr umów w roku 2020 2021-02-25 Bartosz Cegłowski 33 2021/02/26 - 8:49
Zarządzenie Nr 33/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-02-23 Beata Krupa 13 2021/02/23 - 13:55
Zarządzenie Nr 32/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-02-23 Beata Krupa 9 2021/02/23 - 13:51
Zarządzenie Nr 31/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-02-23 Beata Krupa 10 2021/02/23 - 13:50
Zarządzenie Nr 30/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-02-23 Beata Krupa 8 2021/02/23 - 13:48
Zarządzenie Nr 29/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-02-23 Beata Krupa 7 2021/02/23 - 13:46
Zarządzenie Nr 28/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-02-23 Beata Krupa 7 2021/02/23 - 13:45
Zarządzenie Nr 27/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-02-23 Beata Krupa 9 2021/02/23 - 13:44
Zarządzenie Nr 26/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-02-23 Beata Krupa 8 2021/02/23 - 13:43
Zarządzenie Nr 25/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-02-23 Beata Krupa 8 2021/02/23 - 13:38
Zarządzenie Nr 23/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-02-23 Beata Krupa 16 2021/02/23 - 13:39
Zarządzenie Nr 24/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-02-23 Beata Krupa 8 2021/02/23 - 13:35
Zarządzenie Nr 22/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-02-23 Beata Krupa 9 2021/02/23 - 13:34
Zarządzenie Nr 21/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-02-23 Beata Krupa 5 2021/02/23 - 13:33
Zarządzenie Nr 20/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-02-23 Beata Krupa 6 2021/02/23 - 13:32
Zarządzenie Nr 19/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-02-23 Beata Krupa 6 2021/02/23 - 13:31
Zarządzenie Nr 18/2021 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2021 roku 2021-02-23 Beata Krupa 4 2021/02/23 - 13:29

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content