Rejestr Zmian

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

  • 5 maja 2023 o 13:31:32 [aktualna wersja] autor Marek Wajdenfeld
  • 5 maja 2023 o 13:31:32 autor Marek Wajdenfeld

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Tytuł Kategoria Utworzono Autor Modyfikacja
Ogłoszenie z dnia 6 czerwca 2023 r. o konsultacjach projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkole, dla których Miasto Podkowa Leśna jest organem prowadzącym Konsultacje projektów uchwał 2023-06-06 Beata Krupa 6 2023/06/06 - 10:09
Zarządzenie Nr 48/FN/2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2023 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2023 roku 2023-05-31 Beata Krupa 10 2023/05/31 - 13:30
Wybory Ławników 2023 Wybory, Referenda i Spisy 2023-05-30 Krzysztof Lenc 57 2023/05/31 - 11:45
Zarządzenie Nr 47/2023 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Mieście Podkowa Leśna, przeznaczonej do dzierżawy, w drodze przetargu Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-05-30 Beata Krupa 19 2023/05/30 - 8:37
Ogłoszenie o naborze nr 7/2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na 1/2 etatu, Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na 1/2 etatu, RAZEM: 1/1 etat Oferty pracy w urzędzie, w 2023 roku 2023-05-22 Marek Wajdenfeld 175 2023/05/22 - 15:21
Ogłoszenie z dnia 22 maja 2023 r. o konsultacjach projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Podkowa Leśna – zakończone Konsultacje projektów uchwał 2023-05-22 Beata Krupa 57 2023/06/06 - 9:54
Ogłoszenie o naborze nr 6/2023 – Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju Miasta Oferty pracy w urzędzie, w 2023 roku 2023-05-19 Marek Wajdenfeld 291 2023/05/19 - 11:12
Zarządzenie Nr 46/FN/2023 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2023 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2023 roku 2023-05-18 Beata Krupa 34 2023/05/18 - 12:45
LI sesja Rady Miasta w dniu 25 maja 2023 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2023-05-18 Beata Krupa 41 2023/05/18 - 10:40
Ogłoszenie o naborze nr 5/2023 od podinspektora do głównego specjalisty ds. zieleni i utrzymania porządku w mieście w Referacie Planowania i Rozwoju Miasta Oferty pracy w urzędzie, w 2023 roku 2023-05-18 Marek Wajdenfeld 194 2023/05/18 - 9:28
Zarządzenie Nr 45/2023 z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-05-15 Beata Krupa 42 2023/05/15 - 15:24
Oświadczenia majątkowe 2023 rok Oświadczenia majątkowe składane Burmistrzowi 2023-05-15 Marek Wajdenfeld 115 2023/05/23 - 9:09
Zarządzenie Nr 43/FN/2023 z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta na 2023 rok Zarządzenia finansowe Burmistrza w 2023 roku 2023-05-15 Beata Krupa 43 2023/05/15 - 10:27
Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Majątek Gminy 2023-05-10 Krzysztof Lenc 46 2023/05/10 - 11:50
Zarządzenie Nr 44/2023 z dnia 8 maja 2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-05-10 Krzysztof Lenc 42 2023/05/10 - 11:45
Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowa Leśna na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ” Organizacje Pozarządowe 2023-05-05 Marek Wajdenfeld 41 2023/05/05 - 13:31
MAŁE GRANTY – 2023 MAŁE GRANTY 2023-04-26 Marek Wajdenfeld 145 2023/05/16 - 10:40
ZAKOŃCZONE Ogłoszenie o naborze nr 4/2023 Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – na 1/2 etatu, Główny Specjalista w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich- na 1/2 etatu, RAZEM: 1/1 etat w 2023 roku 2023-04-24 Krzysztof Lenc 416 2023/05/23 - 15:49
Zarządzenie Nr 42/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: Zadanie nr 1 Budowa ciągu pieszo – rowerowego od ulicy Sosnowej do ul. 11 Listopada (przedłużenie ul. Kwiatowej) w Podkowie Leśnej w ramach operacji Rowerem przez Podkowę; Zadanie nr 2 Budowa trasy rowerowej na odcinku WKD Główna – granica miasta (od ul. Podleśna) w Podkowie Leśnej – ulica Sosnowa od ulicy Akacjowej do ciągu pieszo – rowerowego (przedłużenie ul. Kolejowej) oraz skrzyżowanie ul. Kolejowej z ulicą 11 Listopada w Podkowie Leśnej Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku 2023-04-21 Beata Krupa 56 2023/04/21 - 13:33
L sesja Rady Miasta w dniu 27 kwietnia 2023 r. Kadencja Rady Miasta 2018-2023 2023-04-20 Beata Krupa 136 2023/04/20 - 10:55

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Brak zmian dla tego postu.

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content