ZP.271.10.2020 – Przebudowa ul. Grabowej w Podkowie Leśnej

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 3 sierpnia 2020 o 11:43:22. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany
3 sierpnia 2020 o 11:43:22Aktualna wersja
Zawartość
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Ogłoszenie- nr-565568-N-2020- z-dnia-2020- 07-23.pdf">Ogłoszenie nr 565568-N-2020 z dnia 2020-07-23</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Ogłoszenie- nr-565568-N-2020- z-dnia-2020- 07-23.pdf">Ogłoszenie nr 565568-N-2020 z dnia 2020-07-23</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/SIWZ-z-załącznikami- 1-467-1.pdf">SIWZ z załącznikami 1-4,6,7</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/SIWZ-z-załącznikami- 1-467-1.pdf">SIWZ z załącznikami 1-4,6,7</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/SIWZ-z-załącznikami- 1-4-6-7-2.docx">SIWZ z załącznikami 1-4, 6, 7</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/SIWZ-z-załącznikami- 1-4-6-7-2.docx">SIWZ z załącznikami 1-4, 6, 7</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Załącznik- nr-5-do-SIWZ- wzór-umowy- 2.pdf">Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Załącznik- nr-5-do-SIWZ- wzór-umowy- 2.pdf">Załącznik nr 5 do SIWZ wzór umowy</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Załącznik- nr-8-do-SIWZ- dokumentacja- projektowa-2.zip" >Załącznik nr 8 do SIWZ dokumentacja projektowa</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Załącznik- nr-8-do-SIWZ- dokumentacja- projektowa-2.zip" >Załącznik nr 8 do SIWZ dokumentacja projektowa</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Załącznik- nr-9-do-SIWZ- Wytyczne-do- prowadzenia-prac-w-obrębie- drzew-1.pdf">Załącznik nr 9 do SIWZ Wytyczne do prowadzenia prac w obrębie drzew</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Załącznik- nr-9-do-SIWZ- Wytyczne-do- prowadzenia-prac-w-obrębie- drzew-1.pdf">Załącznik nr 9 do SIWZ Wytyczne do prowadzenia prac w obrębie drzew</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Informacja- nr-1-dla-Wykonawów- ZP.271.10.2020.pdf">Informacja nr 1 dla Wykonawów ZP.271.10.2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Informacja- nr-1-dla-Wykonawów- ZP.271.10.2020.pdf">Informacja nr 1 dla Wykonawów ZP.271.10.2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Informacja- nr-2-dla-Wykonawców- ZP.271.10.2020.pdf">Informacja nr 2 dla Wykonawców ZP.271.10.2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Informacja- nr-2-dla-Wykonawców- ZP.271.10.2020.pdf">Informacja nr 2 dla Wykonawców ZP.271.10.2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Informacja- nr-3-dla-Wykonawców- ZP.271.10.2020.pdf">Informacja nr 3 dla Wykonawców ZP.271.10.2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Informacja- nr-3-dla-Wykonawców- ZP.271.10.2020.pdf">Informacja nr 3 dla Wykonawców ZP.271.10.2020</a>
Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/ZMIANA-TREŚCI- SIWZ-ZP.271.10.2020- 03.08.2020.pdf">ZMIANA TREŚCI SIWZ - ZP.271.10.2020 - 03.08.2020</a> Bez zmian: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/ZMIANA-TREŚCI- SIWZ-ZP.271.10.2020- 03.08.2020.pdf">ZMIANA TREŚCI SIWZ - ZP.271.10.2020 - 03.08.2020</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Informacja- z-otwarcia-ofert.pdf">Informacja z otwarcia ofert</a>
  Dodano: <a href="https:/ /bip.podkowalesna.pl/wp-content/ uploads/2020/ 07/Informacja- o-wyborze-najkorzystniejszej- oferty-1.pdf">Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty</a>

Notka: Odstępy mogą zostać dodane do porównywanego tekstu, aby uzyskać lepsze

MENU

BIP – Podkowa Leśna