Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2023 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 12/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Podkowa Leśna 7 2023-01-24
Zarządzenie Nr 8/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt muralu na ścianie budynku Społem, w ramach zgłoszonego projektu do Budżetu Partycypacyjnego 2023 Miasta Podkowa Leśna 5 2023-01-24
Zarządzenie Nr 6/2023 z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: Sprzątanie pasów drogowych, ścieżek rowerowych i terenów, opróżnianiu koszy ulicznych oraz wywozie śmieci z cmentarza komunalnego w Mieście Podkowa Leśna w 2023 roku 9 2023-01-24
Zarządzenie Nr 5/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miasta Podkowa Leśna 26 2023-01-09
Zarządzenie Nr 4/2023 z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie zasad prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna oraz udzielenia upoważnienia pracownikom Urzędu Miasta Podkowa Leśna 27 2023-01-09
Zarządzenie Nr 3/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 22 2023-01-09
Zarządzenie Nr 2/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 50 2023-01-09
Zarządzenie Nr 1/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych 84 2023-01-09
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content