Zarządzenie Nr 65/2022 z dnia 12 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: Wykonanie i podłączenie pomp ciepła i zasilania C.O. i C.W.U. w budynkach Urzędu Miejskiego Podkowa Leśna

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 22 września 2022 o 14:44:56. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 22 września 2022 o 14:44:56, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content