Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2022 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna 26 2022-06-23
Zarządzenie Nr 44/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 37 2022-06-14
Zarządzenie Nr 43/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 28 2022-06-14
Zarządzenie Nr 42/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 25 2022-06-14
Zarządzenie Nr 38/2022 z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenie wyboru Przedstawiciela Pracowników oraz ustalenia terminu wyborów 38 2022-05-18
Zarządzenie Nr 36/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Miasta Podkowa Leśna 57 2022-04-28
Zarządzenie Nr 35/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Podkowa Leśna w zakresie Budżetu Partycypacyjnego na rok 2023 52 2022-04-25
Zarządzenie Nr 34/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej w celu przeprowadzenie wyboru Przedstawiciela Pracowników oraz ustalenia terminu wyborów 61 2022-04-20
Zarządzenie Nr 30/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań publicznych w 2022 roku 55 2022-04-15
Zarządzenie Nr 29/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej paowyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Podkowa Leśna z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Miasta Podkowa Leśna”, Zadanie nr 2 – Udostępnienie, obsługa odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Miasta Podkowa Leśna do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” 51 2022-04-07
Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty 45 2022-04-07
Zarządzenie Nr 27/2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy min. 200,00 kWp na terenie Miasta Podkowa Leśna wraz z dostawą ładowarek samochodowych” 46 2022-04-05
Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację wybranych zadań publicznych w 2022 roku oraz nadania jej Regulaminu 51 2022-03-30
Zarządzenie Nr 24/2022 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Miasta Podkowa Leśna na lata 2022 – 2024 61 2022-03-30
Zarządzenie Nr 22/2022  z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Przebudowa ul. Kwiatowej w Podkowie Leśnej” 52 2022-03-25
Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 48 2022-03-23
Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130 000 złotych 56 2022-03-23
Zarządzenie Nr 19/2022  z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Podkowa Leśna 62 2022-03-23
Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację wybranych zadań publicznych w 2022 roku 88 2022-03-02
Zarządzenie Nr 16/2022 Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności i wyznaczenia koordynatora ds. dostępności 54 2022-03-02
Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie czynności kancelaryjnych, zasad tworzenia i postępowania z dokumentacją, wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna 117 2022-02-28
Zarządzenie Nr 13/2022 z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 57 2022-02-17
Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników 123 2022-02-15
Zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych 122 2022-02-01
Zarządzenie Nr 8/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej prowadzonej przez Miasto Podkowa Leśna 97 2022-02-01
Zarządzenie Nr 7/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Podkowa Leśna 78 2022-01-27
Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnień dla pracowników Urzędu Miasta Podkowa Leśna 134 2022-01-12
Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wysokości i zasad pobierania opłat za korzystanie z toalety publicznej na terenie Miasta Podkowa Leśna 97 2022-01-12
Zarządzenia Nr 3/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 94 2022-01-10
Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 4 stycznia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu planowania, przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 130.000 zł 86 2022-01-10
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content