Zarządzenia organizacyjne Burmistrza w 2022 roku

Nazwa Utworzone
Zarządzenie Nr 99/2022 z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku oraz zatwierdzenia Regulaminu Komisji Konkursowej 3 2022-12-09
Zarządzenie Nr 98/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Sprzątanie pasów drogowych, ścieżek rowerowych i terenów, opróżnianiu koszy ulicznych oraz wywozie śmieci z cmentarza komunalnego w Mieście Podkowa Leśna w 2023 roku” 2 2022-12-09
Zarządzenie Nr 96/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 17 2022-12-01
Zarządzenie Nr 95/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 20 2022-12-01
Zarządzenie Nr 93/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Wykonywanie usługi konserwatora sieci wodociągowej, układu technologicznego uzdatniania i zbiornika wody czystej oraz urządzeń wodociągowych na terenie miasta Podkowa Leśna” 20 2022-12-01
Zarządzenie Nr 92/2022 z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Podkowa Leśna” 16 2022-12-01
Zarządzenie Nr 90/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku 35 2022-11-17
Zarządzenie Nr 89/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej 58 2022-11-17
Zarządzenie Nr 88/2022 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 74//2022 roku Burmistrza Miasta Podkowa Leśna z dnia 11 października 2022 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 28 2022-11-10
Zarządzenie Nr 85/2022 z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Krasnala Hałabały w Podkowie Leśnej, podczas jego nieobecności 39 2022-11-04
Zarządzenie Nr 83/2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Podkowa Leśna, położonej w Podkowie Leśnej, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym 47 2022-11-04
Zarządzenie Nr 82/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Remont ulicy Orlej oraz przebudowa ul. Sokolej” 25 2022-11-04
Zarządzenie Nr 81/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 150516W ul. Gołębiej w Podkowie Leśnej 43 2022-11-04
Zarządzenie Nr 80/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Warszawskiej na odc. ul. Brwinowska – ul. Słowicza 31 2022-11-04
Zarządzenie Nr 79/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48 2022-11-04
Zarządzenie Nr 77/2022 z dnia 24 października 2022 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Oceniającej szkice projektów, w ramach zapytania ofertowego pod nazwą „Projekt i wykonanie obrazu ściennego – Mural” 30 2022-11-04
Zarządzenie Nr 76/2022 z dnia 21 października 2022 r. zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 78 2022-11-04
Zarządzenie Nr 74/2022 z dnia 11 października 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 67 2022-10-24
Zarządzenie Nr 73/2022 z dnia 7 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych i stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Miasta Podkowa Leśna 31 2022-10-24
Zarządzenie Nr 72/2022 z dnia 7 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: Wykonanie nasadzeń w pasach zieleni przyulicznej 34 2022-10-24
Zarządzenie Nr 71/2022 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130.000 złotych na zadanie pn.: Wymiana armatury hydraulicznej w 5 szt. przepompowni ścieków na terenie miasta Podkowa Leśna 50 2022-10-11
Zarządzenie Nr 70/2022 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 52 2022-10-11
Zarządzenie Nr 69/2022 z dnia 26 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 59 2022-10-11
Zarządzenie Nr 68/2022 z dnia 22 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 60 2022-09-22
Zarządzenie Nr 66/2022 z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 63 2022-09-22
Zarządzenie Nr 65/2022 z dnia 12 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: Wykonanie i podłączenie pomp ciepła i zasilania C.O. i C.W.U. w budynkach Urzędu Miejskiego Podkowa Leśna 80 2022-09-22
Zarządzenie Nr 63/2022 z dnia 5 września 2022 r. zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 71 2022-09-08
Zarządzenie Nr 62/2022 z dnia 1 września 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: ” Wymiana armatury hydraulicznej w 5 szt przepompowni ścieków na terenie miasta Podkowa Leśna „ 65 2022-09-08
Zarządzenie Nr 61/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „Przebudowę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego wraz z wymianą piłkochwytów w Podkowie Leśnej przy ul. Jana Pawła II 20 75 2022-08-29
Zarządzenie Nr 58/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej 61 2022-08-24
MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content