Zarządzenie Nr 60/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 130 000 złotych na zadanie pn.: „E-usługi dla Podkowian”

Oglądasz starszą wersję tego postu, z 14 czerwca 2021 o 09:40:18. W celu uzyskania różnic pomiędzy tą wersją, a następną, patrz dalej. aktualna wersja.

Zarządzenie Nr 60/2021

Print Friendly, PDF & Email

Historia zmian >>

Historia zmian >>

Zmiany

Nie ma żadnych różnic pomiędzy wersją z 14 czerwca 2021 o 09:40:18, a obecną wersją. (Może zmieniono tylko meta informacje postu).

MENU

BIP – Podkowa Leśna

Skip to content